Městský úřad v Chebu omezuje úřední hodiny

Vzhledem k vývoji epidemické situace v našem regionu a v návaznosti na rozhodnutí Vlády ČR jsou na  Městském úřadě Chebu omezeny úřední hodiny. Od 15. února bude úřad fungovat – v pondělí od 8.00 do 13.00 a ve středu od 12.00 do 17.00 hodin.

Vedení naléhavě žádá o zvážení, zda je návštěva městského úřadu neodkladná. V případě, že ne, odložte ji prosím z důvodu bezpečnosti na později. To platí i v případě vydávání parkovacích karet. Naléhavost situace lze konzultovat telefonicky s příslušným pracovníkem, který odpoví na veškeré dotazy.

Pokud bude nutné městský úřad navštívit, z důvodu bezpečnosti jsou požadovány ochranné prostředky dýchacích cest. A to zdravotnickou obličejovou maskou (chirurgickou rouškou) nebo respirátorem či polomaskou bez výdechového ventilu s filtrační účinností minimálně FFP2, KN95 nebo N 95.

Záležitosti je možné také vyřídit telefonicky, elektronickou komunikací či písemně. Písemná podání můžete zanechat v podatelně Městského úřadu Cheb v budově na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad (v omezených úředních hodinách), případně doručit do poštovní schránky Městského úřadu Cheb, která je umístěna u vchodu do areálu úřadu ve Školní ulici.