Proběhlo první zasedání Výboru pro národnostní menšiny. V kraji jich žije několik desítek

Na krajském úřadě se konalo první zasedání Výboru pro  národnostní menšiny. Tento výbor je poradním a iniciačním orgánem krajského zastupitelstva a je složen z 15 členů, kterými jsou zástupci národnostních menšin žijících v Karlovarském kraji a zástupci politických stran. Na zasedání bývají přítomni také stálí hosté, jako například příslušníci  cizinecké police nebo zástupci dalších národnostních menšin, které však mají na území našeho regionu menší zastoupení.

Archiv: Chebská mongolská komunita oslavila „Nový rok“ 2016

V Karlovarském kraji žije 84 národnostních menšin, deset nejpočetnějších má pak zastoupení ve výboru. Těmi jsou Maďaři, Mongolové, Romové, Ukrajinci, Slováci, Vietnamci, Němci, Rusové, Srbové a Bělorusové.

Archiv: Na Lunárním festivalu Tet Trung Thu v Aši byl k vidění třeba Lví tanec 2016

Hlavními úkoly výboru je projednávat podněty a návrhy od zástupců národnostních menšin, tyto podněty řešit a zajistit maximální podporu při řešení případných problémů. Dále také propagovat a informovat společnost o životě a kulturních tradicích národnostních menšin v našem kraji.

Archiv: Richarda Šulko

Výbor pro národnostní menšiny je organizátorem již tradičního Dne národnostních menšin, kde prezentují svou historii, kulturu a gastronomii jednotlivá etnika.

Archiv: Chebská mongolská komunita oslavila „Nový rok“ 2016

Předsedkyně Výboru pro národnostní menšiny Markéta Monsportová uvedla: „Jsem přesvědčena o tom, že tento výbor má obrovský potenciál. Budu se proto snažit rozšířit jeho aktivity. Kromě již zaběhlé činnosti výboru bych se ráda zasadila o větší osvětu a informovanost občanů našeho kraje o životě a problémech menšin. Protože se již dlouhodobě věnuji boji proti xenofobii a rasismu, vím, že nenávist mezi lidmi často pramení ze strachu a strach z nevědomosti.“

První zasedání Výboru pro národnostní menšiny 8. února 2021 – KÚKK

Výbor pro národnostní menšiny se bude také setkávat s dalšími výbory, které jsou zřizovány při obcích Karlovarského kraje a společně si předávat poznatky k činnosti. V případě klidnější epidemiologické situace počítá také s pořádáním výjezdních zasedání a účastí na významných akcích národnostních menšin v kraji.

Zdroj: KÚKK

Archiv: Na Lunárním festivalu Tet Trung Thu v Aši byl k vidění třeba Lví tanec 2016

Výbor pro národnostní menšiny
  Markéta Monsportová (předseda) – Piráti
  Mgr. Pavel Vaculík (zapisovatel)  
  Radka Bárová   – národnost maďarská
  Ankhtuya Batsuuri   – národnost mongolská
  Libor Beneš   – SPD
  Ján Čonka   – národnost romská
  Mariya Cherevko   – národnost ukrajinská
  Mgr. Petr Mach   – TOP 09
  MVDr. Lenka Müllerová   – Místní
  Mgr. Helena Pačesová   – národnost slovenská
  Ing. Le Anh Phong   – národnost vietnamská
  Helena Pourová   – ANO
  Mgr. Štěpánka Steinová   – VOK
  Richard Šulko   – národnost německá
  Bk. Alexander Vagin   – národnost ruská