Lucky obcházely domácnosti, aby dohlédly na jejich spořádanost

Tak jako 4. prosince Barborky oděné do bílé obcházely ve dvou či ve třech stavení ve vsi, chodily dříve vesnicemi v předvečer svátku sv. Lucie také tzv. Lucky. Byť rovněž do bílé oděny, nepředstavovaly ovšem žádné bohabojné světice.

Foto ze Seebergského adventu

Noc na 13. prosince byla totiž v tradičních představách středoevropského venkova spojována se zlými duchy, pročež Lucky, oděny do děsivých kostýmů s dlouhým bílým zobákem – symbolem očisty od všeho starého a nežádoucího – obcházely domácnosti, aby dohlédly na jejich spořádanost. Hospodyňky se v tento den nesměly věnovat ručním pracím, tedy ani v tomto období běžnému předení, šití, praní či draní. Lucky, podobně jako Barbory obdarovávaly hodné děti, ale těm, které se během adventní doby nepostily, hrozily nožem. Hříšníci se měli bát, že jim břicho rozpárají a naplní kroupami.

Zdroj: MMFL- Foto ze Seebergského adventu