V Karlovarském kraji budou firmy a školy testovat prvky duálního systému vzdělávání

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) spustila jedinečný projekt, v rámci kterého budou moct studenti odborných škol testovat prvky duálního systému vzdělávání, mimo jiné tedy i absolvovat praxi u zaměstnavatele už od prvního ročníku. Takovou možnost dostanou například budoucí nástrojaři, elektromechanici, obráběči kovů nebo třeba skláři. Díky projektu bude navíc možné, aby si žáci základních škol vyzkoušeli povolání ještě před výběrem střední školy. Zda je to krok správným směrem, zhodnotí KHK KK spolu se zástupci škol a zaměstnavatelů za tři roky. Aktivita se koná v rámci projektu „Implementace krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823

Foto: KHK KK

„Cílem projektu je popsat a nastavit vhodné podmínky k poskytování praktického vyučování v reálném prostředí firem a zařadit vybrané prvky duálního vzdělávání do odborného vzdělávání v Karlovarském kraji. Chceme tak podpořit intenzivnější spolupráci mezi firmami a odbornými školami,“ vysvětlil předseda představenstva KHK KK Tomáš Linda.

Odborná příprava studentů se bude v maximální možné míře odehrávat u konkrétní společnosti. „Mezi hlavní principy vzdělávání s prvky duálního systému patří například dlouhodobé partnerství podniku se školou a odborná příprava žáka po celou dobu studia u jednoho zaměstnavatele,“ uvedl místopředseda představenstva KHK KK Tomáš Musil, který vede sekci pro strojírenství a zpracovatelský průmysl. „Aby projekt fungoval, je třeba, aby škola a zaměstnavatel společně definovali odbornou přípravu a pokusili se společně upravit tematické plány odborného výcviku a školní vzdělávací programy.“ Jak podotkl, počítá se například i s účastí zaměstnavatelů na závěrečných zkouškách.

Projekt, kterého se v prvních třech letech zúčastní 60 studentů odborných středních škol, má podporu Karlovarského kraje. „Tento projekt přichází právě včas, protože Karlovarský kraj prochází těžkou zkouškou – útlum lázeňství a cestovního ruchu a propouštění v Sokolovské uhelné,“ řekl hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis. „Budoucnost závisí především na našich dětech. Jakákoliv aktivita, která jim může pomoct, je tak vítána,“ zhodnotil.

Podle krajského radního pro oblast školství Jaroslava Bradáče je systém vzdělávání ve firmách krok správným směrem. „Všechny profese se historicky vzdělávaly v konkrétní firmě. Je škoda, že se s tím před lety skončilo,“ konstatoval.

Do projektu hospodářské komory se zapojila například Střední průmyslová škola (SPŠ) Ostrov. „Naše škola spolupracuje už delší dobu se společností ept connector a projekt je pro nás určitým vyústěním této spolupráce. Část žáků má od tohoto školního roku odborný výcvik ve firmě a druhá část ve škole, pro nás tedy bude zajímavé porovnat výsledky těchto dvou skupin,“ řekl Pavel Žemlička ze SPŠ Ostrov.

Zástupci firem do projektu vstupují s různými očekáváními. Například doufají, že by mohli najít perspektivní zaměstnance, což v dnešní době není jednoduché.

„Je pro nás důležité, abychom se studenty maturitních oborů neztratili kontakt po třetím ročníku, což se dnes stává,“ posteskl si například Jiří Strádal, jednatel HF Czechforge a doufá, že po úpravě školního vzdělávacího programu bude možné, aby na praxi do firmy docházeli i žáci čtvrtých ročníků. Jako bonus projektu vidí, že u zapojených studentů dojde i k posílení pracovních návyků a vztahu s firmou.

Společnost Moser nabízí předat své dosavadní zkušenosti ostatním zapojeným firmám a školám. „Naše spolupráce s karlovarskou keramkou je dlouholetá a zároveň velmi klíčová. Než žák vyfoukne skleničku, trvá to kolikrát i 10 let. Tři roky ve škole jsou spíše oťukávání a zjišťování, zda má žák vztah k řemeslu a jaké jsou jeho sociální poměry. Vybrat dnes dobrého a zodpovědného dělníka je velice složité a zabere to spoustu času,“ vysvětlil Ondřej Hlaváček, personální ředitel Moser.

Projekt hospodářské komory se ale věnuje i žákům základních škol. Ti totiž občas mívají mylné představy o tom, jak bude v reálu vypadat jejich povolání. Vytipovaní zájemci o studium oboru z řad žáků základních škol budou mít možnost vyzkoušet si ve firmě danou profesi, vyrobit konkrétní produkt, získají informace o možnosti studia oboru na střední škole a praxi u zaměstnavatele v duálním systému. Za tři roky by si to mohlo vyzkoušet celkem 300 žáků.

„Od zástupců zaměstnavatelů a odborných středních škol často slýcháváme, že na základních školách chybí polytechnika. Žáci tak leckdy vůbec nemají představu, do čeho jdou. Polytechnika by jim přitom usnadnila studium střední odborné školy i následnou praxi. Věříme, že náš projekt pomůže rozvinout i tuto diskuzi a oblast,“ dodal předseda představenstva KHK KK Tomáš Linda.

—————
Ověřit prvky duálního systému vzdělávání bude možné u těchto oborů, škol a zaměstnavatelů:

Učební obor „Nástrojař“ – Střední průmyslová škola Ostrov – ept connector s.r.o.
Maturitní obor „Strojírenství“ – Střední průmyslová škola Ostrov – ept connector s.r.o.
Maturitní obor „Autotronik“ – Střední průmyslová škola Ostrov – Autobusy Karlovy Vary, a.s.
Učební obor „Mechanik opravář motorových vozidel“ – Integrovaná střední škola
technická a ekonomická Sokolov – Truck union s.r.o.
Učební obor „Strojní mechanik“ – Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov – Svatavské strojírny s.r.o
Učební obor „Obráběč kovů“ – Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov – Svatavské strojírny s.r.o.
Učební obor „Elektromechanik pro zařízení a přístroje“ – Integrovaná střední škola Cheb – HF-CZECHFORGE s.r.o.
Maturitní obor „Strojírenství – programování CNC strojů“ – Integrovaná střední škola Cheb – HF-CZECHFORGE s.r.o.
Učební obor „Operátor skladování a přepravy“ – Střední škola logistická Dalovice – Petr Fiala – velkoobchod s drogérií s.r.o.
Učební obor „Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla“ – Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary – Moser a.s.
Maturitní obor „Design skla“ – Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary – Moser a.s.