Jak se bránit úžehu a jak ho léčit

Horké letní teploty lákají k vodě. Jenže při nedodržení několika základních pravidel může nastat problém – sluneční úžeh. Ten vzniká v důsledku působení přímého slunečního záření na lidský organizmus. Chránit by se proto měli hlavně děti, které nemají dostatečně vyvinutý termoregulační systém, ale i dospělí. Vhodná je pokrývka hlavy kloboukem nebo šátkem. Důležitý je dostatečný přísun tekutin a chlazení hlavy a celého těla. Nedoporučuje se pobyt veku mezi 11 až 15 hodinou.

Sluneční úžeh – insolace vzniká při intenzivním slunění, vystavení se přímému slunci u vodních ploch a nezakrytí oblasti hlavy a šíje. Projeví se zarudnutím, otokem kůže a popáleninami II. stupně. K celkovým příznakům patří malátnost, porucha koncentrace až halucinace, bolest hlavy, závrať, nevolnost a zvracení, zrychlený pulz, zvýšená tělesná teplota, ztuhnutí šíje. Mozkové obaly a mozek jsou překrveny, může se rozvinout serózní meningitida a edém mozku. V těžkých případech může dojít k rozvoji křečí, k bezvědomí.

Léčba: pacienta je nutné uložit na chladné, větrané místo do stínu, přikládat studený obklad, léčba popálenin, průběžné doplňování chladných tekutin. V těžkých případech je nutné podávání léků a rehydratace infuzí při hospitalizaci.

MUDr. Silvia Šuba