Záchrana pro lázeňství? Příjezd zahraničních klientů

Lázeňská města jsou stále ekonomicky ochromena. Vláda ČR lázeňským zařízením umožnila za zpřísněných podmínek od 27. dubna 2020 opět přijímat hosty na lázeňskou léčebně-rehabilitační péči, kritickou situaci v tomto odvětví však tento krok nevyřeší. V některých lázeňských místech dosud tvořili většinu zahraniční lázeňští hosté, kterým v současné době není povolen vstup a ubytování na území České republiky. Navíc nejsou zatím umožněny ani wellnessové pobyty, které budou moci být spuštěné až v rámci poslední vlny rozvolňování. To je důvod, proč členové Sdružení lázeňských míst žádají Vládu ČR, aby přehodnotila svůj postoj a umožnila za jasně definovaných podmínek lázeňskou léčebně-rehabilitační péči i občanům EU. Právě tímto rozhodnutím by Vláda ČR pomohla nejefektivněji minimalizovat dopady koronavirové krize na lázeňství a pomohla k záchraně tohoto odvětví, které je dominantní především v západočeském lázeňském trojúhelníku. 

Lázeňská zařízení jsou zdravotnická zařízení a z podstaty svého fungování jsou prakticky totožná s rehabilitačními provozy v nemocnicích. Jsou tedy schopna a připravena plnit veškerá hygienická nařízení a omezení provozu. 

„Spolu s ostatními starosty lázeňských míst velmi oceňujeme aktivitu Vlády ČR, díky jejímuž rozhodnutí došlo k úpravě opatření a lázeňská zařízení mohla opět začít fungovat,“ uvedl Jan Kuchař, předseda Sdružení lázeňských míst a starosta Františkových Lázní. Jak ale vysvětlil, velká část klientů přijíždí do českých lázní ze zahraničí, nyní tak zde citelně chybí. I proto starostové lázeňských míst žádají vládu o úpravu současných opatření. „Vstup do ČR lze například podmínit negativním RT-PCR testem, ne starším 4 dnů a testování se poté může opakovat v průběhu pobytu v předem stanovených intervalech. Klienti lázeňských zařízení jsou v ČR pod takřka trvalým dohledem zdravotnického personálu, takže jejich eventuální izolace v případě příznaků COVID 19 nejsou prakticky žádným rizikem pro šíření onemocnění. Lze konstatovat, že tuzemští i zahraniční pacienti jsou v lázních pod mnohem zostřenějším dohledem a kontrolou než kdokoliv jiný. Navíc z důvodu předepsaných léčebných procedur, které denně absolvují, nehrozí v případě těchto cizinců ani riziko jejich cestování mimo místo, kde tuto léčbu podstupují. To platí tím spíše, že jsou samozřejmě po celou dobu lázeňského léčebně-rehabilitačního pobytu ubytováni na jednom místě,“ sdělil Jan Kuchař. 

Sdružení lázeňských míst připravilo návrh usnesení pro Vládu ČR, který by vstup občanů EU za jasně stanovených podmínek umožňoval. K tomuto návrhu se připojil i Svaz léčebných lázní ČR. Svaz sdružuje 44 členů, z toho 42 léčebných lázní, které tvoří více než dvě třetiny všech lázeňských lůžek v zemi, a které představují 95 % veškeré lázeňské léčby hrazené z veřejného zdravotního pojištění.