Ministerstvo přichází s pomocí pro pendlery

Ministerstvo práce a sociálních věcí si je vědomo velmi složité situace mnohých Čechů pravidelně dojíždějících za prací do zahraničí v rámci EU (tzv. pendlerů) a dopadu na jejich rodiny při ztrátě zaměstnání v souvislosti s nemocí COVID-19.Nově je proto připraveno řešení, aby mohli pendleři získat podporu v nezaměstnanosti (dále jen „podporu“) pokud přijdou o práci v zahraničí nejen rychleji, ale i s méně dokumenty než obvykle. To vše navíc elektronicky.

„Pendleři, kteří pracují v některém z členských států EU, jsou při skončení zaměstnání i za běžné situace zabezpečeni dávkami v nezaměstnanosti. Teď je ale potřeba, aby dostali finanční pomoc rychleji. Nově proto dojde k přiznání dávky, i když momentálně nebudou schopni doložit všechny formálně vyžadované dokumenty,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Po skončení zaměstnání a pro poskytování podpory v nezaměstnanosti je třeba podat na Úřadu práce ČR žádost o zprostředkování zaměstnání a žádost o podporu v nezaměstnanosti. Pro přiznání podpory v nezaměstnanosti je standardně zapotřebí doložit i přenositelný dokument U1 vystavený v členském státě EU, kde bylo vykonáváno zaměstnání. Potvrzení U1 vydává příslušná zahraniční instituce. Pokud pendleři o práci v zahraničí přijdou, mohou žádat o dávky v nezaměstnanosti pouze ve státě bydliště. Žádosti není nutné podávat osobně, jde to i elektronicky. Podrobněji na https://www.uradprace.cz/web/cz/-/o-zprostredkovani-zamestnanimohou-lide-zadat-take-elektronicky.

Vlivem přijatých mimořádných opatření z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s šířením nového typu koronaviru je v současné době získání dokumentu U1 potvrzujícího skutečnosti rozhodné pro přiznání a poskytování podpory v nezaměstnanosti problematické, neboť dochází k prodloužení doby vystavení dokumentu příslušnou zahraniční institucí. Vyřízení příslušného dokumentu může trvat až několik měsíců v závislosti na součinnosti zaměstnavatele a zahraniční instituce.

S ohledem na to tak podle koordinačního nařízení lze využít institut „prozatímního výpočtu dávky“ a tím urychlit posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti, výpočet výše této podpory a její následné poskytování. V případě, kdy pendler nemá k dispozici dokument U1 může ÚP ČR na žádost dotyčné osoby přiznat podporu v nezaměstnanosti a určit její výši na základě jiných doložených dokumentů např. obdoby českého potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočtový list) vydaného zahraničním zaměstnavatelem. Takové potvrzení musí prokazovat skončení pracovního poměru a obsahovat údaje, na základě kterých lze nárok na podporu v nezaměstnanosti a její výši posoudit. Jedná se zejména o dobu důchodového pojištění a výdělek. Pro výpočet výše podpory však nelze použít výplatní pásky. K prozatímnímu výpočtu podpory tak momentálně není potřebný přímo dokument U1. Výpočet výše podpory se provede znovu poté, jakmile bude mít ÚP ČR k dispozici dokument U1. Základní podmínkou pro nárok na výplatu podpory je získání doby důchodového pojištění zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností v délce alespoň 12 měsíců za poslední 2 roky. Do zákonem požadované doby se započte i doba zaměstnání získaná v jiných členských státech. Například pokud pendler přijde o práci poté, co dojížděl 6 měsíců do Německa a předtím pracoval 6 měsíců v ČR, započtou se obě doby.

Zdroj:  MPSV