Nastávající maminky nejvíce čerpají příspěvek na screening Downova syndromu

Zdravotní pojišťovna nabízí nastávajícím maminkám a maminkám 12 měsíců po porodu velmi zajímavé příspěvky. Největší zájem klientek je ovšem o příspěvek na screening Downova syndromu. V loňském roce si pro něj přišlo přes 35 tisíc žen a pojišťovna jim vyplatila téměř 70 milionů korun. Jedná se o rekordní počty od roku 2014, kdy byl tento benefit zařazen do nabídky VZP.

Ilustrační foto: PublicDomainPictures

Zájem klientek o příspěvek na prvotrimestrální screening, který je zaměřen na odhalení Downova syndromu, rok od roku stoupá. Je to jeden z mnoha benefitů určených pro ženy v průběhu těhotenství a 12 měsíců po porodu. VZP reaguje na potřeby svých klientek a příspěvek průběžně navyšuje. Na prvotrimestrální screening je letos možno čerpat částku do 1 500 Kč, celkově ale pojišťovna pro těhotné ženy a maminky nabízí 3 000 korun oproti loňským 1 500 korun.

Zájem klientek o příspěvek v uplynulých letech

Údaj z roku 2014 není uveden, protože příspěvek byl zařazen do nabídky VZP v květnu 2014.

  Počet příspěvků
2015 16 287   8 135 319
2016 24 644 23 338 286
2017 27 792 34 467 419
2018 30 840 36 306 364
2019 35 170 69 702 257

Screening Downova syndromu se provádí k vyloučení případné vrozené vady plodu. Je to kombinace vyšetření krve matky a podrobného ultrazvukového vyšetření plodu. Započítává se i věk matky. Tak je možné už ve 3. měsíci těhotenství ověřit, zda dítě nebude trpět vrozenou vadou. Výsledky jsou spolehlivější než u jiných metod a navíc se vyšetření provádí už mezi 11. a 14. týdnem těhotenství.

Downův syndrom je nejčastější vrozenou příčinou mentální retardace. Dalšími charakteristickými znaky jsou vrozené vady srdce, deformace končetin, malý vzrůst či třeba vývojové vady některých vnitřních orgánů. U pacientů s Downovým syndromem je výrazně vyšší riziko leukémie, Alzheimerovy choroby a některých dalších onemocnění. Jak vyplývá ze statistiky, kterou VZP zpracovala při příležitosti Světového dne Downova syndromu, v roce 2019 bylo u VZP registrováno celkem 768 klientů s touto diagnózou. Nejvíce jich žije v Praze.