Všechny dotazy při podezření na onemocnění COVID-19 v Karlovarském kraji od neděle přijímá informační centrum IZS

Stávající telefonní kontakty na hygienickou stanici již nebudou v provozu, informační centrum bude dostupné nepřetržitě.

Od neděle 15. března2020 od 9 hodin ráno je v provozu Informační linka IZS. Ta bude sloužit pro všechny dotazy v souvislosti s podezřením na výskyt či šíření onemocnění COVID-19 a pro dotazy ohledně přijatých opatřeních. Dosud se volající obraceli na informační linky Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje případně na tísňovou linku 112. Vzhledem k nárůstu množství dotazů je nutné odlehčit hygienické stanici a lince 112.

Aktuálně tak mohou obyvatelé Karlovarského kraje využívat v případě dotazů týkajících se přijatých mimořádných a krizových opatření v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem nových informačních linek. Na dotazy jsou připraveni odpovídat proškolení operátoři informační linky IZS. K vyhodnocení dotazů je součástí týmu i hygienik Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje.

Kontakt na informační centrum Karlovarského kraje:

950 380 180
950 370 180

Informační centrum Karlovarského kraje je v provozu nepřetržitě. V případě výrazného nárůstu počtu volajících může docházet ke z prodlení při spojení na operátory.

Volání na informační linku je zpoplatněno podle ceníku operátora volajícího a to jako volání do neveřejné sítě 950.

Žádáme Vás, abyste nadále nevyužívali pro zjišťování informací souvisejících s výskytem koronaviru a vyhlášením nouzového stavu linku 112, která slouží k přijímání tísňových hovorů v případě ohrožení života a zdraví osob nebo majetku.

Telefonní linky Krajské hygienické stanice Karlovarské kraje nejsou po spuštění infolinky IZS již nadále dostupné.