Cyklostezka do Německa bude hotová letos

Přeshraniční cyklostezku, která vede z Chebu do německého města Waldsassen po bývalé železniční trati, chce město Cheb kompletně dokončit v letošním roce. V tuto chvíli je na stezce hotový tunel pro cyklisty.

 

„Na cyklostezce je hotový už nový mostní objekt, který zajišťuje mimoúrovňové křížení cyklostezky se silnicí z Hájů do Podhradu. Cyklostezka vede v tomto místě novým jedenáctimetrovým tunelem pod budoucí přeložkou silnice,“ informoval tiskový mluvčí města Tomáš Ivanič.

Výstavba mostního objektu, která trvala od předloňského podzimu, stála včetně vybudování dešťové kanalizace přes 15 milionů korun. 

„V příštím roce počítáme s tím, že narovnáme silnici z Hájů do Podhradu v místě křížení s cyklostezkou. Chceme tu vybudovat 150metrovou přeložku komunikace. Nebezpečná křižovatka cyklostezky se současnou silnicí se tak stane minulostí. Zároveň bude letošní rok dokončena poslední chybějící část cyklostezky od Hájů k tomuto křížení, kdy bude v úseku položen kvalitní asfaltový povrch,“ upřesnil chebský místostarosta Miroslav Plevný.

„Přesnou částku zatím před sebou nemáme, ale náklady by neměly být tak vysoké, protože cyklostezka povede v těchto místech po starém drážním tělese, kde byl kvalitní podklad, tudíž bude investice o něco levnější. Odhadem se dostaneme přes milion korun,“ dodal  místostarosta Plevný.

První úsek cyklostezky byl vybudován na místě bývalé slapanské trati v roce 2006.                         

VID