Počet nemocných s HIV se za pět let zvýšil o třetinu. Růst nákladů byl dvakrát rychlejší

V loňském roce evidovala Všeobecná zdravotní pojišťovna mezi svými klienty 1 735 pacientů s diagnózou HIV. Oproti roku 2014 jde o nárůst bezmála o jednu třetinu případů. Z více než 96 % se na tomto trendu podíleli muži, jichž přibylo 401. Jen 3,4 % nových pacientů byly ženy (přibylo 15).

Foto od E. Urban

 Aktuální data o nakažených HIV zveřejňuje pojišťovna při příležitosti Světového dne boje proti AIDS, který připadá na 1. prosince.

Zatímco nakažených přibylo za uvedené pětileté období 31,54 %, náklady na péči o ně rostly dvojnásobným tempem a nárůst mezi lety 2014 a 2018 byl 66,61 % – v absolutních číslech se částka za léčbu vyhoupla z 245 milionů na více než 408 miliónů korun. Souvisí to zejména s tím, jak do praxe neustále přicházejí účinnější léky, které ovšem také stojí více peněz.

Jak rostl počet klientů VZP s HIV a náklady na péči o ně

  Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Srovnání 2014/2018
Pacienti 1 319 1 428 1 598 1 723 1 735 +31,54 %
z toho muži 1 047 1 167 1 321 1 435 1 448   +38,3 %
            ženy    272    261    277    288    287  +5,51 %
Náklady v Kč 245 118 000 258 495 000 318 030 000 376 372 000 408 383 000 +66,61 %
Průměr v Kč         185 800         181 000         199 000         218 400         235 400   +26,7 %

Průměrné náklady na léčbu jednoho pacienta s HIV loni činily 235 tisíc korun. O pět let dříve to bylo méně než 186 tisíc korun na pacienta. Pro srovnání – v průměru vydává VZP na péči o jednoho svého běžného klienta přes 31 tisíc korun.

Nejvíce pacientů nakažených virem HIV je dlouhodobě v Praze, ve středních Čechách a v Jihomoravském a Ústeckém kraji. Infekce HIV a nemoc AIDS se neustále šíří i přesto, že riziko lze snížit na naprosté minimum „nerizikovým“ chováním. Potřebné informace najdete např. na webových stránkách Národního programu boje proti AIDS v České republice a České společnosti AIDS pomoc.

Pokud máte obavy a nejste si jisti, zda jste se nemohli nakazit, nechte si udělat příslušné diagnostické vyšetření. Protilátky proti HIV se však vytvářejí zpravidla 2–5 týdnů po nákaze, takže pokud má být výsledek testu skutečně spolehlivý, pak musí uplynout 2–3 měsíce od rizikového chování. O vyšetření byste měli požádat svého ošetřujícího lékaře, můžete však absolvovat odběr krve i v některé AIDS poradně nebo zdravotním ústavu. Výsledek testu budete znát nejpozději do 14 dnů.

Počty klientů VZP s HIV a náklady na péči o ně v jednotlivých regionech 

  Počet pacientů Náklady v Kč
Praha 756 186 879 000
Středočeský kraj 175    38 998 000
Jihočeský kraj   71    16 122 000
Plzeňský kraj   66    15 903 000
Karlovarský kraj   43      8 889 000
Ústecký kraj 120    26 657 000
Liberecký kraj   61    14 163 000
Královéhradecký kraj   52    12 265 000
Pardubický kraj   54    11 688 000
Kraj Vysočina   42      7 092 000
Jihomoravský kraj 136    28 465 000
Olomoucký kraj   36      9 017 000
Moravskoslezský kraj   92    22 188 000
Zlínský kraj   31      7 682 000
CELKEM 1 735   408 383 000