Kraj musel pro neplnění odstoupit od smlouvy na revitalizaci nemocnice v Chebu

Po dlouhém vyjednávání se společnostmi, jež měly provést revitalizaci nemocnice v Chebu, se Karlovarský kraj rozhodl odstoupit od smlouvy o dílo. Hlavním důvodem bylo značné zpoždění a následné bezdůvodné přerušení prací ze strany zhotovitelů, neplnění ujednání o zárukách a nepřevzetí staveniště pro rekonstrukci budovy B. Kraj se nyní bude snažit co nejrychleji vybrat nového zhotovitele, který dokončí stavbu tak, aby pacienty a zaměstnance zdravotnického zařízení nadále neobtěžoval omezený provoz.

Na dostavbě chebské nemocnice pracovala firma Energie – stavební a báňská a.s., se sídlem v Kladně a společnost VCES a.s., z Prahy. „I přes naši maximální snahu se nepodařilo přimět původní zhotovitele, aby pokračovali v harmonogramu stavby, jak jim ukládala smlouva. V žádném případě už jsme nechtěli nadále prodlužovat dobu, po kterou pacienti i zdravotníci nemají potřebné podmínky a zázemí a čekají, až konečně stavba skončí. Rada kraje proto rozhodla o jednostranném zrušení smlouvy a  schválila postup k dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu,“ uvedl náměstek hejtmanky Dalibor Blažek.

Kraj už v minulosti na základě prodlení firem v plnění naplánovaných prací rozhodl o smluvní pokutě pro stavebníky. Zhotovitel to však odmítl a zpochybnil platnost smlouvy o dílo. Následně přerušil práce, včetně odstraňování vad a nedodělků zjištěných v průběhu výstavby nového pavilonu A. Navíc odmítl převzít staveniště levé části pavilonu B.„ Další postup by na základě doporučení právníků a dalších odborníků měl být takový, že bychom stavbu dokončili podle stávající projektové dokumentace, která bude aktualizována, a tak budeme moci opět vypsat veřejnou zakázku pro výběr nového dodavatele stavby k dokončení stavební akce. Předpokládáme, že by se tato závěrečná etapa stavby měla zahájit ještě do konce prvního pololetí příštího roku,“ dodal Dalibor Blažek.

Revitalizace areálu chebské nemocnice začala v únoru 2017. Kraj původně počítal s jejím dokončením ještě v tomto roce.