Seismologové a horníci jdou pod sopku

Už během následujících týdnů přijedou k chebské Komorní hůrce odborníci, kteří budou pokračovat v dalších důlních pracích. Kopání v místech, kde se nachází téměř dvě stě let stará štola, kterou navrhl vykopat přírodovědec a básník Johann Wolfgang von Goethe, se pozdrželo kvůli složitější projektové dokumentaci. Výkopové práce vyjdou na téměř dva miliony korun, na které město Františkovy Lázně získalo dotaci ve výši 85 %.

„Dokumenty už má firma, která bude důlní práce provádět, vyřízené. Nyní se čeká jen na to, až jí město Františkovy Lázně předá staveniště,“ uvedl seismolog Milan Brož z Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky.

„Projektová dokumentace a získání veškerých povolení pro tento projekt nebylo nic jednoduchého. Jedná se fakticky o důlní stavbu, která podléhá baňskému úřadu. Jsem rád, že se nám to nakonec vše podařilo a můžeme staveniště v příštích dnech předat odborné firmě.“ potvrdil stav projektu starosta města Jan Kuchař.

„Náš průzkumný výzkum zde prakticky skončil, ale to neznamená, že bychom se na sopku nevraceli. Naopak, budeme tu přítomní i během dalšího pokračování v hloubení štoly pod sopkou. Na konci chceme udělat uvnitř chodby ještě doplňující měření pomocí seismologických aparatur,“ vylíčil Milan Brož.

„Předpokládáme, že práce skončí letos na podzim. Společnost, která dolování bude provádět, by se měla dostat do hloubky kolem 11 metrů a délky kolem dvaceti metrů, kde už se nachází ztuhlé magma,“ poznamenal seismolog Brož.

VID