Odhalí tajemství ruiny kostela v Krudumu

Archeolog Jiří Klsák přiblíží historii kostela svatého Mikuláše v obci Krudum u Horního Slavkova. Přítomný odborník všem návštěvníkům přiblíží jeho archeologický výzkum, rekonstrukci i historické zajímavosti z blízkého okolí od středověku až po současnost.
Foto: Poznejsokolovsko.cz Část kostela svatého Mikuláše v Krudumu .

Vycházka z obce Hrušková povede po staré obchodní stezce ke zřícenině středověkého kostela svatého Mikuláše na rozcestí pod vrchem Krudum. Délka vycházky je zhruba 5 kilometrů.

Sraz účastníků je v sobotu 22. června ve 14 hodin na parkovišti u Sportcentra v Hruškové na Sokolovsku. Předpokládaný konec je v 17 hodin. K hoře se váže velké množství pověstí a její historický význam je značný. Zajímavé je propojení některých pověstí o Krudumu s realitou. Příkladem je třeba legenda o sídle Mikuláše na Krudumu. Původní němečtí obyvatelé zdejšího kraje vyprávěli dětem, že v předvečer svého svátku sestupuje Mikuláš ze svého domova na Krudumu za dětmi. Hodné odměňuje dárky, zlobivé strká do pytle a odnáší na Krudum. Tato legenda má zcela zjevné propojení s gotickým kostelem Svatého Mikuláše, který ve středověku stával na úpatí hory, na křižovatce cest, mezi Hruškovou, Třídomím a Nadlesím.

VID