Představí nejstarší krov Chebu

Město Cheb a městský Nadační fond Historický Cheb připravili pro všechny zájemce slavnostní prezentaci výstavy s názvem Historické krovy měst Cheb a Hof – tesařská tradice napříč hranicemi. Ta se uskuteční v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Františkánském náměstí v Chebu ve čtvrtek 13. června od 16 hodin.

Návštěvníci se dozvědí informace o podobě a zajímavostech nejstaršího krovu v České republice, kterým je 700 let starý krov presbytáře františkánského kláštera v Chebu. Mimo jiné zazní i řada zajímavostí o nejstarším krovu v Hofu. Jedná se téměř 600 let starou konstrukci nad východním křídlem kláštera klarisek. Informace všem předá stavební historik Michal Panáček.