Za vzácnými rostlinami slanisek a luk se vydají zájemci do Soosu

Na krátkou speciální exkurzi zaměřenou na dominantní a vzácné druhy slanisek a slaných luk se vydají zájemci do oblasti Soosu. Naučná procházka je naplánována na čtvrtek 13. června od 16.20 hodin. Sraz je na vlakové zastávce Nový Drahov. Průvodcem bude Jiří Brabec z chebského muzea.

Účastníci se projdou po naučné stezce NPR Soos s krátkými výpady do slanisek (délka max. 2 km, 2–3 hod.) Obuv a oblečení do mokřadů vhodné – vyšší holínky nebo průtočná obuv. Namočení jisté! Lze však zůstávat na povalovém chodníku, výklad bude prováděn vždy na suchých místech.

Průvodce: RNDr. Jiří Brabec z Muzea Cheb – tel.: 605 240 980

Vzhledem k charakteru exkurze je omezena její kapacita. Hlaste se prosím s předstihem u J. Brabce (jiri.brabec@muzeumcheb.cz, popř. tel. 605 240 980). Platí: „Kdo dřív přijde, ten dřív mele.“

Doprava tam: vlak Cheb (16:07) – Nový Drahov (16:20). Doprava zpět: vlak Nový Drahov (19:35) – Cheb (19:49).