V Chebu se otevřou brány kostelů

Kostely, chrámy, modlitebny, fary i další jindy nepřístupné prostory se po celé republice otevřou v pátek 24. května. Tradiční Noc kostelů se uskuteční také v Chebu. Připraveny jsou bohoslužby, koncerty, prohlídky nebo například scénické čtení.

Kostel sv. Kláry – Cheb, Františkánské náměstí

19:00–19:40 – Kopretiny, Špalíček – Dětský pěvecký sbor ZUŠ Cheb Kopretiny a ženský pěvecký sbor Špalíček pod vedením Evy Kůrkové zahájí svým programem Noc kostelů tentokrát v barokním prostoru sv. Kláry – Klavír: Eva Klimtová.

21.00 – Recitál Štěpána Raka – Světový kytarový virtuos Štěpán Rak je osobností, která si své posluchače podmaní intenzitou prožitku, interpretačním mistrovstvím a absolutním splynutím interpreta a skladatele v jedné osobě, s duší hudby.

Husův sbor Církve československé husitské – Cheb, 26. dubna 5

18:00 – 22:00 – Možnost prohlídky kostela a kolumbária

Františkánský kostel – Zvěstování Panny Marie – Cheb, Františkánské náměstí 12

20.00–21.00 – Scénické oratorium Mistr Jan Hus – Účinkuje: Richard Pachman Oratorium napsal Richard Pachman (autor hudby a textů) na motivy Husových kázání a jeho korespondence v letech 2003–2004. V červnu 2005 mělo v režii Ireny Žantovské premiéru v Praze. Texty pro oratorium jsou napsány po studiu patnácti knih o této historické osobnosti s majoritní inspirací v Husově korespondenci z knihy Sto dopisů Jana Husi. Představení obsahuje kromě původní Pachmanovy tvorby tři středověké duchovní písně. U dvou z nich je spoluautorem textů sám Jan Hus. Průvodním motivem oratoria je skladba Neodvolám, jejíž text vznikl jako přebásnění předposledního Husova dopisu psaného v kostnickém žaláři v noci z 5. na 6. července 1415.

22:30 – 23:00 Duchovní písně na dobrou noc – Výběr historických i autorských duchovních skladeb v podání Richarda Pachmana.

19:00 – 23:00 – Kavárna u Klarisek na Františkánském náměstí

Kostel Sv. Mikuláše a Alžběty – Kostelní nám. Cheb – otevřeno 18:00 – 24:00

Možnost prohlídky s prezentacemi z historie i současnosti farnosti, pozvání užít si pohostinnosti chrámové věže a se stísněným srdcem vstoupit i do nehostinné chrámové krypty i s její „třináctou komnatou“; až do 23:00 hod. vstup na věž zdarma (max. 15 osob najednou)

Noční zpěvy naděje

18:00 – 18:45 Chvalozpěvy bohoslužebné – Zahajovací bohoslužba s požehnáním

19:00 – 19:45 Zpěvy zbožně rozverné – Koncert bratří Bosmanů: Co v kostele většinou neuslyšíte

20:00 – 23:00 Zpěvy brouzdající – Tajemný potulný muzikant Josef Šorfa vyluzující ze svého nového nástroje hudbu navýsost starobylou

23:30 – 24:00 Žalozpěvy naděje– Kající rituál spojující se s voláním, pláčem a bolestí lidí, kteří byli ve svém životě zneužiti těmi, do kterých vložili svoji důvěru

Kaple sv. Jana farní sál – Kostelní nám. 15, Cheb – otevřeno 19:00 – 23:30

Možnost prohlídky farního domu, nabídka malého občerstvení, toalety, odpočinek… Církev pohostinná i nehostinná

19:00 – 19:45 Princezna na hrášku – Loutková pohádka profesionálního loutkového divadla

20:00 – 22:00 Ukázky z filmu Spotlight – Americké drama z roku 2015 podle skutečných událostí v Bostonu popisující odhalení zneužívání nezletilých v církvi; po skončení možnost diskuze o filmu

Kostel sv. Václava – Kamenná ulice, Cheb – otevřeno 19:00 – 23:30

Možnost prohlídky kostela přizpůsobeného pro řeckokatolickou liturgii; od 19:00 do 21:00 hod. bude k dispozici řeckokatolický duchovní

Dolní Žandov – Kostel sv. Michaela

otevřeno 18:00 – 21:00 – Možnost prohlídky kostela a seznámení se s jeho historií i současností

18:00 – 18:30 Zpívánky našich dětí

Zpívání dětí ze ZŠ Dolní Žandov – kostel

19:00 – 20:00 Vzpomínání na Jeruzalém – Vyprávění Zdeňky Kyznarové na návštěvu Jeruzaléma – fara

20:30 – 21:00 Kůry andělské i pozemské – Chrámový sbor z Chebu – kostel

Božského Srdce Páně – Palackého 8a, Cheb  –  otevřeno 19:00 – 23:30

Jedinečná poslední možnost prohlídky bývalého kostela vystavěného na tzv. Svatém kopci v roce 1922 pro více než tisíc věřících činností Kongregace oblátů Panny Marie Neposkvrněné, kterým kostel patřil

20:00 – 21:00 Trénování paměti

Vzpomínkové setkání pamětníků z dob, kdy zde byl kostel, boxerský klub, kino nebo školka

21:00 – 21:15 Rozžehnání se s kostelem – Symbolický rituál poděkování za původní poslání kostela a na požehnání jeho další využití