Stavba návštěvnického centra na Soosu je v plném proudu

Stavební práce na novém vstupním areálu do Národní přírodní rezervace Soos jsou v plném běhu. V současnosti postupují především zednické práce na jednotlivých objektech a chystají se výkopy pro inženýrskou síť. Hotovo by mělo být letos na konci léta. Po dokončení zde bude pokladna, expozice, výstavní prostor a adekvátní zázemím pro personál. V plánu je také výstavba nového moderního sociálního zázemí včetně čističky odpadních vod, přibude i přednáškový altán a také tolik potřebná parkovací místa.

Stavební práce na Soosu

Oblastí Soosu, oblíbenou nejen u tuzemských turistů, ale zahraničních návštěvníků, projde ročně více než 60 tisíc lidí, kterým bude zázemí sloužit. „Dokončení samozřejmě přinese jistá omezení, Městské muzeum Františkovy Lázně coby správce objektu však společně s městem Františkovy Lázně chystá provisorní řešení, jež by mělo zajistit bezproblémový přístup návštěvníků do reservace po celou sezónu 2019,“ uvedl ředitel Městského muzea ve Františkových Lázních Štěpán Karel Odstrčil. Podle stávajícího harmonogramu prací, by stavba měla být hotova do konce léta 2019. „Vzhledem k následnému stěhování a úpravy stávající situace, odstranění chatky, v níž se v současnosti nachází jedna z pokladen, je však spuštění regulérního provozu v novém plánováno až na začátek sezóny 2020,“ doplnil.

Foto: Zahájení stavby

„V přízemí nového objektu bude recepce pro odbavení až 40 lidí a zázemí pro správce rezervace. V patře pak budou pracovny pro badatele, kteří do naší rezervace často přijíždí,“ popsal chystané návštěvnické centrum Jan Kuchař. „Vedle této budovy vznikne zelená učebna, která bude sloužit pro ekologickou výchovu dětí, ale i jako zázemí pro návštěvníky. Ti si po prohlídce rezervace dosud neměli kde odpočinout.“ 

V plánu je také výstavba nového moderního sociálního zázemí včetně čističky odpadních vod, přibude i přednáškový altán a také tolik potřebná parkovací místa. Celkové náklady mají činit 17 milionů korun a budou hrazeny z 90 % z již schválené dotace. Zbývajících deset procent bude financovat město Františkovy Lázně z vlastních zdrojů.

Vizualizace budoucí podoby areálu