V Drmoulu roste nová javorová alej

Sedmadvacet stromů se stalo pomyslnými „občany“ obce Drmoul na Chebsku. A to díky tamním dětem ze základní a mateřské školy, které daly vskutku unikátní jména nově vysazeným 27 javorům podél cesty vedoucí kolem fotbalového hřiště do samotného centra obce. Pořizovací náklady na novou zeleň ve výši 147 746 korun uhradí obec díky Nadaci ČEZ a jejímu grantu Stromy 2019. Usazení již vzrostlých listnáčů do země se v sobotu 6. dubna ujali sami obyvatelé Drmoulu.

„Cílem našeho zeleného projektu, který jsme mohli díky Nadaci ČEZ zrealizovat, je další regenerace celkového stavu přírody v našem nejbližším okolí. Navázali jsme tak na úsilí obce v minulých letech, navrátit do krajiny aleje a původní dřeviny. Nyní bylo liniově vysazeno 27 nových javorů klenů, přičemž jejich výsadba plně respektovala stávající stromy, které již podél cesty kolem sportoviště rostou. Tím vlastně vznikla ucelená alej,“ říká Josef Švajgl, starosta Drmoul.

Obec, v níž často u svých prarodičů z matčiny strany v dětství pobýval budoucí diplomat (USA, Mexiko), redaktor Československého rozhlasu, známý a uznávaný spisovatel, cestovatel a fotograf Norbert Frýd, je ovšem svou výsadbou zeleně pověstná. „Máme Zelenou stuhu v rámci soutěže Vesnice roku 2011 za péči o zeleň a veřejná prostranství a následně jsme získali bronz na celoevropské soutěži Entente Florale Europe 2012. Již v roce 2002 se přitom Drmoul stal Vesnicí roku oceněnou Zlatou stuhou, do celkového hodnocení se pochopitelně promítla rovněž péče o zeleň v obci a péče o krajinu v jejím okolí,“ dodává starosta.

„Jaro se již probudilo, a tak v obcích napříč celou republikou opět začíná výsadba nové zeleně. Řadě z nich pomáhá právě Nadace ČEZ se svým grantem Stromy. Velice nás těší, že je o něj stále zájem. Zvláště když se jedná o úsilí obce, navrátit do krajiny aleje a původní dřeviny, jako je tomu právě v Drmoulu. Jinde se třeba pouštějí do obnovy původních sadů, které již před mnoha lety zanikly, případně nahrazují staré a nemocné stromy novými. A co je hlavně potěšující, že do výsadby se zapojují sami obyvatelé, mnohdy celé rodiny s dětmi. Velmi nás tentokrát všechny v nadaci zaujalo, že visačky na stromech nesou jména nejen dětí coby jejich patronů, ale právě i stromů,“ poznamenala Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.

Všechny nově vysázené stromy totiž mají jména, která jim vymyslely děti ze základní a mateřské školy. Jsou takříkajíc skřítkovská, jako například Alejovníček rozvětvený, Skřítovníček alejový či Nosánek lipový. „Máme šikovné paní učitelky, které to s dětmi opravdu umí a snaží se stále pro ně vymýšlet něco nového. Když chodí s těmi menšími ven do přírody, tak pochopitelně i do světa skřítků. Od toho už byl jen kousek, aby se pustily děti do vymýšlení originálních jmen,“ uzavřela s úsměvem místostarostka Jana Mouchová.

Nadace ČEZ dosud podpořila více než 400 projektů zaměřených na výsadbu zeleně a obyvatelé měst a obcí zasadili téměř 92 500 stromů či keřů. Jeden strom za svůj život přitom z atmosféry odebere přibližně jednu tunu CO2. Slouží rovněž jako přirozený kryt a zdroj potravy pro drobné živočichy, větrolam nebo protihluková stěna.

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ 

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. Více informací na www.nadacecez.cz

Poznámka: Jména všech stromů viz foto v příloze. Případný upřesňující text je přímo u fotografie. Foto: ČEZ, Ota Schnepp