Hydrometeorologové vydali výstrahu před zvýšeným rizikem vzniku požárů. Výstraha je v platnosti do odvolání.

Hydrometeorologové vydali novou výstrahu před zvýšeným rizikem vzniku požárů. Informace je platná od soboty 20. dubna do odvolání. Vzhledem k suchému slunečnému počasí s nedostatkem srážek bude postupně narůstat nebezpečí vzniku požárů.

V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod. V přírodě a zejména v lesích nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Dbát na úsporné hospodaření s vodou.

Platí pro: Karlovarský, Plzeňský, Středočeský, Jihočeský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský kraj a Vysočinu i hlavní město Prahu.