Prameny vlasů pomohou dobré věci

Už je to pět let, co začala obecně prospěšná společnost Hospic Sv. Jiří poskytovat své služby nevyléčitelně nemocným na Chebsku. Za dobu fungování pomohla 320 umírajícím na Chebsku a 109 nevyléčitelně nemocným na Tachovsku. K pětiletému výročí spustil hospic dárcovskou akci s názvemHospicové postřižiny“, v pořadí již druhé, protože první se uskutečnily v roce 2015 v rámci Farního plesu a hospici přispěli na provoz částkou více než 89 000 korun.

Hospicové postřižiny jsou benefiční akcí na podporu Hospice Sv. Jiří, která vyvrcholí 4. května, pokud se do té doby povede shromáždit částku ve výši 100 000 Kč. A co se 4. května stane? Pět odvážných žen bude ostříháno na ježka a jednomu muži budou oholeny vlasy a vousy. Do hospicových postřižin se zapojuje předseda správní rady Hospice a farář Petr Hruška, ředitelka Hospice Alena Votavová, účastnice běhů na podporu Hospice Zuzana Širochmanová a dobrovolnice Hospice Andrea Kafková, Jana Třísková a Ira Škola.

Proč se již podruhé zapojuje do hospicových postřižin ředitelka Hospice Alena Votavová? „Když jsme hospic zakládali, myslela jsem si, že nejtěžší bude samotný proces založení a potom už služby poběží. Neuměla jsem si představit, jak obtížné bude udržet v chodu, dnes už dva mobilní hospice. I přes všechny nesnáze cítím obrovský vděk, že hospic funguje. Na začátku jsem věděla, že úsilí založení má smysl, i když by hospic pomohl „jen“ jednomu nevyléčitelně nemocnému, ale že půjdou čísla pomoci do stovek, takové ambice jsem neměla. Svými vlasy bych chtěla vyjádřit obdiv všem pečujícím, kteří se rozhodnou pečovat v domácím prostředí, věřím, že každý den prožitý doma má svůj význam pro všechny zúčastněné, dále se skláním před pracovníky a dobrovolníky, kteří poskytují služby umírajícím a zabezpečující provoz hospice, a za třetí děkuji svému dědovi, že mě jeho nemoc a umírání nasměrovala k pomoci stejně nemocným lidem jako on.“

Co je cílem akce?

– vyjádřit sounáležitost s ženami a muži, kteří o své vlasy přišli kvůli onkologické léčbě nebo kvůli jiné léčbě

– vyjádřit obdiv pečujícím osobám, které pečují o svého blízkého v domácím prostředí

– vyjádřit svou poklonu pracovníkům a dobrovolníkům Hospice Sv. Jiří, kteří se starají o umírající a zabezpečují provoz služeb

– šířit osvětu o mobilní specializované paliativní péči

– získat finanční prostředky na provoz hospice

– ostříhané vlasy darovat Nadačnímu fondu Dlouhovláska na výrobu paruk a vlasových náhrad

Pomozte zrealizovat hospicové postřižiny přispěním na https://www.darujme.cz/projekt/1201525