V anketě Hasič roku, bodovali chebští záchranáři. Domů přivezli stříbro

Porota soutěže ocenila nejen zásahovou činnost, ale i významné úspěchy chebských záchranářů při soutěžích ve vodním záchranářství. Anketa Hasič roku je tradiční ocenění práce hasičů napříč celou republikou. Ocenění uděluje generální ředitel hasičů a ministr vnitra. V kategorii Kolektiv roku letos zabodoval tým vodních záchranářů ze stanice Cheb. Obsadil velmi cenné stříbrné místo. Slavnostní vyhodnocení ankety se uskutečnilo v důstojných prostorách Španělského sálu na pražském hradě.

„Tým vodních záchranářů tvoří pět příslušníků ze stanice Cheb, z toho čtyři příslušníci ze směny A, kteří dlouhodobě prokazují profesionální souhru nejen při cvičení, výcvicích a soutěžích, ale také během ostrých zásahů,“ uvedl mluvčí HZS Karlovarského kraje Martin Kasal.

Tým tvoří nprap. Ing. Jan Mařík, vůdce plavidla a zároveň instruktor pro zajištění odborné přípravy při práci na vodě a zamrzlých hladinách za ÚO Cheb, pprap. Petr Zetocha a pprap. Petr Borecký se specializací hasiči – zdravotníci, kteří jsou instruktory v oblasti poskytování první pomoci a obsluhy AED a nstržm. Petr Procházka, hlavní instruktor pro zajištění odborné přípravy při práci na vodě a zamrzlých hladinách za ÚO Cheb a mjr. Ing. Martin Tomášek, který celý tým vede po metodické stránce, zajišťuje výcviky, odbornou a plaveckou přípravu. Všichni členové týmu mají také specializaci hasiče pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou a jsou členy lezecké skupiny stanice Cheb.

Vodní záchranáři se poprvé zúčastnili soutěže „Mistrovství záchranných týmu složek IZS v záchraně na vodě“ na Pastvinách v roce 2013. V tomto roce obsadili třetí místo, následně i v roce 2014. V roce 2015 si o jednu příčku pohoršili. V roce 2016 vybojovali druhé místo a následně v letech 2017 – 2018 vždy obsadili příčku nejvyšší. Pravidelně se také účastní soutěže na Slezské Hartě, kde byli v roce 2016 čtvrtí, následně v roce 2017 se umístili na osmém místě. Nejúspěšnějším rokem byl pro tým vodních záchranářů rok 2018, kdy tuto soutěž vyhráli. Během roku 2018 tak ovládli všechny hasičské soutěže zaměřené na záchranu osob z vodní hladiny.

Na základě výsledků ze soutěží z roku 2018 vyhrálo družstvo vodních záchranářů titul sportovce města Chebu za rok 2018 v kategorii „Kolektiv dospělí“ první místo.

Členové týmu se dále účastní nejrůznějších cvičení HZS Karlovarského kraje zaměřených na práci na vodě a záchranu osob z vodní hladiny.

„Díky jejich profesionálnímu přístupu a schopnostem vedou odbornou přípravu příslušníků ÚO Cheb a jednotek sboru dobrovolných hasičů v oblasti práce na klidné hladině a tekoucí vodě, práce na zamrzlých hladinách a tocích, záchraně osob z vodní hladiny a poskytování první pomoci. Členové týmu se zaměřují také na jednotky SDH, které jsou předurčeny na zásahy u dopravních nehod a vedou u nich odbornou přípravu zaměřenou na poskytování první pomoci u dopravních nehod a obsluhu AED. Ochotně předávají své zkušenosti nejen mladším kolegům. Členové týmu neustále vyhledávají nové informace a metody, které se pak snaží aplikovat v praxi. Dále se také pravidelně zúčastňují odborných stáží u Zdravotnické záchranné služby Cheb. Tým úzce spolupracuje i s Vodní záchrannou službou při společných výcvicích v rámci Územního odboru Cheb. V rámci koncepce HZS Karlovarského kraje se podílejí na rozvoji a unifikaci technických prostředků pro práci na vodě a nových taktických postupů pro záchranu osob z vodní hladiny. Podíleli se také na tvorbě dokumentů zaměřených na vytváření povodňového odřadu HZS Karlovarského kraje,“ upřesnil Martin Kasal.