V Chodově nezapomínají na seniory. Čekají je výlety, přednášky i tradiční ples

Kalendář akcí, které jsou vhodné i pro seniory, je do konce roku plný. Obyvatelé města v důchodovém věku si tak mohou vybrat z desítek pořadů nejrůznějších žánrů.

„Každý rok se snažíme vyslechnout potřeby našich seniorů jak aktivně trávit volný čas. Není to tedy pouze o výletech, jsou to přednášky, společenské a kulturní akce či vzdělávací programy. Chceme našim seniorům zpříjemnit život ve městě,“ poznamenal starosta Chodova Patrik Pizinger.

Pro starší generaci je v Chodově připraveno každý měsíc v průměru zhruba šest akcí. Nabídka je opravdu široká. Od plavání v karlovarském bazénovém centru, přednášek v knihovně, sportovních turnajů, dopoledních filmových projekcí, zájezdů, rekondičních pobytů až po pěší výlety či tradiční říjnový ples.

Pestrou škálu akcí organizuje chodovský sociální odbor, městská knihovna, Kulturní a společenské středisko, Mateřídouška, klub důchodců a Svaz postižených civilizačními chorobami.

Termíny jednotlivých akcí jsou uvedeny v informačním servisu Zpravodaji města Chodova či na webových stránkách města. Podrobnosti lze také získat přímo na odboru sociálních věcí.

Martin Polák