O půjčky pro mladé je velký zájem

Desítky lidí dnes čekaly před oběma pracovišti Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB), aby využily možnost zvýhodněného úvěru. Ten poskytuje Ministerstvo pro místní rozvoj prostřednictvím SFRB právě od dnešního dne mladým lidem do 36 let na pořízení nebo opravu vlastní bydlení. Půjčit si lze až dva miliony korun. K dispozici je pro letošní rok zhruba 650 mil. korun.  

 „Těmito půjčkami se snažíme pomoci mladým lidem k pořízení vlastního bytu či domu nebo k tomu, aby si mohli opravit své stávající bydlení. Letos máme připraveno celkem 650 milionů korun, ale naší snahou je, aby tato částka byla co nejvyšší. Program není časově omezen a v případě velkého zájmu může Státní fond rozvoje bydlení navýšit rozpočet přesunem peněz z jiných programů,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

 Zvýhodněný úvěr je určen pro lidi, kteří žijí v manželství nebo registrovaném partnerství, ve kterém alespoň jeden z manželů nebo registrovaných partnerů nedosáhl ke dni podání žádosti 36 let, nebo nežijí v manželství nebo registrovaném partnerství, ale trvale pečují o dítě do 15 let a ke dni podání žádosti nedosáhli 36 let. Možná výše úvěrů se pak odvíjí od záměru realizace. Pokud jde o modernizaci bytu, lze získat maximálně 300 tisíc korun, v případě koupi bytu až 1,2 milionu korun a pokud se jedná o stavbu či koupi rodinného domu, je stanovená maximální výše úvěru na dva miliony korun. Doba splatnosti úvěru bude na 20 let, výjimečně na 25 let.

 SFRB bude zpracovávat žádosti podle pořadí, ve kterém budou doručeny. Jedná se o program, který není časově omezen, některé žádosti mohou být převedeny do následujícího kalendářního roku. Žádosti lze podávat osobně či poštou na obou pracovištích SFRB (Vinohradská 1896/46,120 00, Praha 2 nebo Dolní náměstí 192/9, 779 00, Olomouc.)

 Veškeré informace o zvýhodněném úvěru naleznete nawww.sfrb.cz.