Bublák. Krása, která dokáže i zabít

Četné postvulkanické projevy mohou ještě dnes pozorovat také obyvatelé regionu. Že nevíte kde? Jedním z takových míst je například takzvaný Bublák u Vackovce. Je nejcennější a největší oblastí s mofetami a přírodními výrony oxidu uhličitého. Navštívit ho bez odborného doprovodu se ale kvůli velmi vysoké koncentraci tohoto plynu nedoporučuje. O rizikovosti území svědčí nejedno otrávené zvíře…Bublák 1 WEB

Bublák se nachází mezi obcí Vackovec a Milhostov, asi 14 kilometrů od Chebu. Najdeme ho v bažinatém údolí na levém břehu říčky Plesná. Jedná se o významnou geologickou lokalitu. Po tektonickém zlomu (z chladnoucího magmatu v zemském plášti) vystupuje oxid uhličitý k povrchu a díky tomu zde dochází k jeho přírodnímu výronu ve formě mofet. Jedná se o přirozené projevy odplyňování Chebské pánve. Minerální prameny se však kvůli možnému znečištění uhynulými živočichy nedoporučuje konzumovat.bublák 6 WEB

Pokud se k mofetám přiblížíme, dobře uslyšíme plyn prostupujícíc do vody. Oxidu uhličitého, který tu ze zemského pláště uniká, je v tomto plynu přes 99%. Není jedovatý, ale může ublížit – jeho nebezpečí spočívá v tom, že není cítit, ale rychleji se vstřebává do krve. Dále se v mofetách vyskytuje i dusík, kyslík, argon, metan, radon a helium hlubinného původu. Zastoupení vzácných izotopů hélia je nejvyšší v Evropě. Přítomnost tohoto hélia dokazuje, že jeho původ je v hloubkách zemského pláště. Podobné hodnoty lze naměřit u činných sopek.

Výdechy plynů můžeme dobře pozorovat, protože k nim dochází ve vodě, ale lze zde spatřit i „suché“ vývěry.

Kvůli oxidu uhličitému se toto místo stává pro zvěř lokalitou, ze které pro ně není často návratu, protože nejvyšší koncentrace plynu je těsně nad zemí. Myslíte, že by jim v tom měl zabránit instinkt? Většinou to tak také je, ale zvěř, která se do této oblasti dostává, je sem většinou zahnaná. Při naší exkurzi jsme našli uhynulá těla myší, žab a ptáků. I proto odborníci před procházkou s malými dětmi nebo psi důrazně varují. Dostat se k „bublákům“ je obtížné, místo bývá velmi zarostlé hlavně divoce rostoucím ostružiním a olemované kopřivami. Bublák se navíc nachází v močálovitém terénu.

mofeta_ilustrace_2

Kdo chce vidět něco stejně zajímavého, ale na mnohem bezpečnějším místě, může zamířit k nedalekým Hartoušovským mofetám. Jde o významný krajinný prvek a zároveň ideální cíl výletu. Hartoušovské mofety najdeme mezi Hartoušovem a Hněvínem (před mostem po obou stranách silnice). Několik výronů plynu si prohlédneme z dřevěných chodníků, kolem kterých se nacházejí informační tabule. V prohlubních, které jsou naplněné povrchovou vodou, probublává opět převážně oxid uhličitý. Voda vypadá, že se vaří, ale klame svým vzhledem. Její teplota dosahuje maximálně 10 °C. I zde však můžeme najít těla uhynulých zvířat. Stejně jako u Bubláku, tak i tady dokáže oxid uhličitý do cca 40 centimetrů nad zemí i zabíjet.bublák 5 WEB