Jiří Rak: Při mapování zmizelých míst Chebska mi pomohly plány z roku 1945

Chebský fotograf Jiří Rak několik let mapuje nejen zmizelá místa na Chebsku, ale také ta, která se během let změnila. S některými jeho snímky se mohou setkat návštěvníci na právě probíhající výstavě s názvem Toulky Chebskem v kostele svatého Mikuláše v Chebu až do 31. července.výstava Mikuláš Rak 2

„V roce 1994 se obrátil Krajanský spolek Chebský sněm v Ambergu prostřednictvím Egerer Zeitung/Chebských novin na bývalé obyvatele a pamětníky z Chebu se žádostí o spolupráci,“ uvedl autor Jiří Rak.  Jednalo se o soupis a fotodokumentaci okresu Cheb. Mělo se podchytit to, co zmizelo nebo se dochovalo a změnilo proti stavu před rokem 1945. Jednalo se o změny v krajině, dopravních cest, stavebního fondu, kulturní památky, církevní i světské objekty. Poznatky se měly objevit v plánovaném se vydání knihy Památky na Chebsku/Denkmäler im Egerland. Nabídl jsem spolupráci, kterou rádi přijali, vzhledem k tomu, že bydlím v místě, které má být zdokumentováno,“ vysvětlil.    Výstava Mikuláš Rak 1

Kniha Denkmäler im Egerland/Památky na Chebsku má dvě obrazové části – první město Cheb, druhá část, pro kterou Jiří Rak zpracovával výše uvedené podklady, Cheb – venkov. Obsahuje 848 stran, 1380 fotografií, z toho 344 barevných. Český překlad existuje – ale není součástí knihy, jeho zpracování bylo podmínkou pro poskytnutí dotace z přeshraničního fondu.

Práce na soupisu a dokumentaci trvala od roku 1994 do roku 2000. Jiří Rak navštívil všech 169 osídlených míst, kde pořídil fotodokumentaci včetně města Chebu. Vzniklo tak přibližně 3 500 fotografií.

Pátrání a zhotovení soupisu bylo velmi složité, nebylo kde čerpat ty správné informace. „Jako jediný podklad mi sloužily plánky všech míst podle stavu z roku 1945. Ty obsahovala například kniha Heimatkreis Eger/Domovský okres Cheb – Dokumentation und Erinnerungen, která vyšla v Ambergu, v roce 1981,“ upřesnil autor.  Ale za 50 let se mnoho změnilo….výstava Mikuláš Rak 3