V ašských sadech míru vysadí nové stromy a keře

Revitalizace dřevin v sadech Míru. To je jedna z investičních akcí, kterou v Aši budou letos realizovat.  V sadech Míru, kde na ploše necelých pěti hektarů roste celkem 546 stromů, bylo na základě odborného posouzení povoleno pokácet dohromady 82 stromů. Park ale nedojde k újmě v četnosti zeleně a ani se kácením jeho rozloha nezmenší. Za odstraněné jedince zde město vysadí 78 stromů nových a navíc ještě 140 keřů. Celkové náklady na obnovu zeleně v sadech Míru jsou dle projektu 2,34 miliónu korun. Výběrové řízení zhotovitele vyhrála společnost AŠSKÉ LESY, s.r.o. Vítěze výběru potvrdila rada města na mimořádné schůzi, konané dne 28. února 2018. Cena z výběrového řízení jsou dva milióny korun.Aš-sady-Míru

Zbývá doplnit, že z operačního programu životní prostředí město na výsadbu a ošetření stromů získalo dotaci ve výši 891 tisíc korun.

Sady Míru jsou centrálním parkem s amfiteátrem, kavárnou a dvěma dětskými hřišti. Do parku v letních měsících dochází množství návštěvníků, konají se zde kulturní akce, celoročně je využíván také jako zkratka z centra Aše na vlakové nádraží. Proto je péče o zdejší stromy brána zodpovědně. Že je nutné do zeleně zasáhnout, vyplývá z provedeného dendrologického posudku. Faktem také je, že jen v období, kdy se projekt úprav připravoval, spadlo v sadech při silnějším větru kolem deseti stromů.

Novou výsadbu bude představovat dohromady osm druhů stromů: javor klen, jasan ztepilý, jilm horský, bříza, jeřáb ptačí, buk lesní, lípa srdčitá a habr obecný. Vysazeny budou stromy o obvodu kmene 16 – 18 centimetrů.

V seznamu keřů, které budou v různých místech parku v rámci revitalizace také vysazeny, je celkem šest druhů: bez černý, hloh obecný, trnka obecná, svída krvavá, kalina obecná a ptačí zob.

Kromě výsadby je plánováno také ošetření stávající zeleně. Zdravotní a výchovný řez se provede u 201 stromu, a dohromady 23 vazeb na dalších 17 stromech.

Do zeleně se v sadech Míru zasahovalo naposledy v roce 2012, kdy se rekonstruoval amfiteátr s hledištěm a stavěly se chodník, pěšiny a odpočinková místa.

Park se rozkládá mezi Masarykovým náměstím a ulicemi Gustava Geipela, Okružní a Příkrou.

Milan Vrbata, tiskový mluvčí Městského úřadu v Aši