Darované finanční prostředky Hospic sv. Jiří v Chebu používá pro potřeby nemocných lidí

Tradičně je adventní doba časem, kdy jsou lidé ochotni darovat své finance nebo materiální dary neziskovým organizacím a lidem v nouzi. I Hospic Sv. Jiří v této době obdržel již několik finančních darů, prvním darem bylo uspořádání benefičního koncertu od Západočeského Symfonického Orchestru Mariánské Lázně, který se konal 6. prosince 2017. Výtěžek z koncertu, který se vybíral formou vstupného, byl 40 000 Kč a celý byl předán hospici na jeho činnost. Velké dík patří Milanovi Muzikářovi, který koncert uspořádal a dále děkujeme Západočeskému symfonickému orchestru, klavírnímu virtuózovi Radimovi Vojířovi a dirigentovi Martinovi Peschíkovi. Děkujeme všem zúčastněným za to, že se vzdali nároku na honorář a všem návštěvníkům, kteří přišli a užili si s námi krásný a nezapomenutelný zážitek a ještě k tomu podpořili činnost hospice.

Hospic sv. Jiří
Hospic sv. Jiří

 

Další dárek jsme dostali od Nadačního fondu Umění doprovázet v podobě finančního daru ve výši 20 tisíc korun na nákup léků a zdravotnického materiálu. Finance na nákup léků a zdravotnického materiálu věnuje Nadační fond Umění doprovázet ze svého projektu Právo umírat bezbolestně. „Tímto projektem se snažíme pomáhat lůžkovým hospicům v oblasti, v níž nelze uplatnit žádná úsporná opatření, a to je léčba bolesti. Tu hospice musí zvládnout, a to i přesto, že je to stojí značné finanční prostředky. Naše pomoc jim umožňuje používat maximálně šetrné lékové formy, které velmi účinně léčí bolest a zároveň přinášejí vyšší komfort léčeného pacienta,“ říká Hana Haráková, zakladatelka a předsedkyně správní rady nadačního fondu.

Důležitou součástí péče o nevyléčitelně nemocné klienty je nejen léčba bolesti, ale i dalších nežádoucích vedlejších symptomů, které s sebou pokročilá stadia onkologického onemocnění přináší,“ říká ředitelka hospice Alena Votavová. „Tyto negativní projevy jsme však schopni výrazně eliminovat či úplně odstranit jen pomocí aplikace léků, převážně opiátů a dalšího speciálního zdravotnického materiálu, které nám však zdravotní pojišťovny hradí pouze do určité výše,“ vysvětluje ředitelka. Zbývající část jsme nuceni hradit sami, takže jsme rádi za jakoukoli pomoc, která nám pomáhá tuto nelehkou situaci řešit,“ dodává ředitelka.

Třetím darem byla částka také ve výši 20 000 Kč od Nadace Dobré Dílo sester sv. Karla Boromejského, kterou jsme obdrželi na nákup zdravotnických pomůcek, konkrétně na nákup vozíků, stolu k lůžku, nástavce na WC a na nákup dvou antidekubitních botiček proti proleženinám.

Další dárky nás čekají v podobě benefičních akcí, kterými jsou charitativní koncert chrámového komorního sboru 22. 12. od 19 hod. v Pravoslavném chrámu sv. Olgy ve Františkových Lázních. Ve stejný den se také uskuteční akce s názvem Slam poetry od 19:00 v Divadelním klubu „Déčko“. Jednotliví soutěžící a jejich texty se perou o přízeň obecenstva. Protože o tom, jestli to byl propadák, nebo zlatý hřeb večera, rozhodujete vy! Slamy mohou být vtipné, kritické, vážné, dramatické, improvizované, prostě jakékoliv. Náhodně vybraná porota potom určí, kdo u ní obstál nejlépe. Poslední akcí letošního roku je Silvestrovský běh, na kterém bude možnost přispět do kasičky na činnost hospice. Akce je zpřístupněná i pro cyklisty, turisty, koloběžkáře a další. Start běhu je  31.12. v 10:30 v Městské sportovní hale v Chebu.

Děkujeme všem, kteří nám přispívají na činnost a podporují nás. DĚKUJEME, ŽE VÁS MÁME.

 

Veronika Navrátilová, DiS.

 

Hospic Sv. Jiří, o. p. s.