Ve Slavkovském lese vznikla nová rezervace

Chráněná krajinná oblast Slavkovský les má od tohoto září novou „rezervaci“. Stala se jí přírodní památka Na Vážkách zahrnující plochu Nového rybníka u Horního Slavkova a jeho bezprostřední okolí.A IMG_7803 web hotová malá

„Veřejnosti je území známo spíše jako Komáří rybníky. Ve všech mapách je však takto označován pouze horní z dvojice zdejších rybníků. Ten je ale z pohledu vážek nezajímavý – nemá dostatek osluněných a pozvolných břehů a nebyl proto do chráněného území zahrnut. Přírodovědně cenný spodní rybník nese název „Nový“. Rybníků s tímto jménem je po Čechách spousta, a tak jsme se rozhodli pro nové, ryze přírodovědné pojmenování území „Na Vážkách“. Navíc, Nový rybník byl zbudován už v 16. století a příliš nový tedy vlastně ani není. Sloužil k napájení Puškařovské stoky, která přiváděla vodu do báňských provozů v Horním Slavkově,“ říká strůjce vyhlášení, Mgr. Přemysl Tájek ze Správy CHKO Slavkovský les.

Nový rybník není dlouhodobě využíván k rybochovným účelům a zdejší voda je proto průzračně čistá, jen s lehkým medově hnědým nádechem způsobeným látkami vylouhovanými z okolních rašelinišť. Místo je tak nejen oblíbeným místem ke koupání, ale je i útočištěm řady vzácných druhů vážek. „Vyhlášením chráněného území se pro lidi, kteří se sem chodí rekreovat, nic nemění. Koupat se zde mohou i nadále. Naopak – vyhlášení přírodní památky zaručuje zachování čistoty vody v rybníce. Do budoucna je zde totiž vyloučeno případné hnojení rybníka a intenzivní chov ryb, tedy hlavní faktory způsobující špatný stav většiny našich rybníků,“ doplňuje Tájek.

„Území je pro vážky opravdu velmi významnou lokalitou. Žije jich zde 26 druhů, což je celých 35 % zjištěných na území celé České republiky! Nejvýznamnějším zde žijícím druhem je pak vážka běloústá, jejíž místní populace je vůbec největší v celé naší republice,” upřesňuje Mgr. Pavla Tájková, zooložka Správy CHKO. „Díky metodě zpětných odchytů a značení dospělých vážek jsme zjistili, že zdejší populace čítá mnoho tisíc jedinců, pravděpodobně až kolem 20 000. Jde tak o jednu z největších populací v celé střední Evropě,“ dodává.

Vlastníkem lokality je město Loket a hospodaří zde Loketské městské lesy s. r. o. Společným cílem ochranářů i vlastníků je udržení čistoty vody a zachování přírodního charakteru rašelinných a písčitých příbřežních zón. Důležitým úkolem do budoucna bude pravděpodobně také oprava hráze, která místy začíná protékat.

K lokalitě se nejsnáze dostanete pěšky nebo na kole po lesní asfaltové cestě od Horního Slavkova (od koupaliště Bažina je to příjemná, asi tříkilometrová procházka. Nejlepším dobou pro pozorování vážek je horký a slunečný červencový den – návštěva rybníka se tak snadno dá spojit s příjemným osvěžením.