Výstava Wiedermannův park – Zelená paměť byla zahájena

Slavnostní vernisáží byla zahájena ve františkolázeňském muzeu výstava s názvem Wiedermannův park – Zelená paměť.  Výstava je věnována jedné z nejvýznamnějších postav z historie Františkových Lázní Gustavu Wiedermannovi.  Expozici si mohou zájemci prohlédnout až do konce roku.

Více fotografií zde: https://www.zonerama.com/ZiveChebsko/Album/3777838A IMG_4481

Podzim 2017 bude ve františkolázeňském muzeu patřit výstavě z vlastních sbírek. Vzdor ohlášenému záměru věnovat výstavu dějinám města za první světové války, dospěli kurátoři během příprav k rozhodnutí odložit toto obsáhlé téma na následující rok a ten letošní zakončit v duchu uplynulého léta, jež bylo věnováno osobnosti františkolázeňského starosty Gustava Wiedermanna. Tím hlavní důvodem je skutečnost, že roku 2017 došlo k revitalizaci lesoparku na severovýchodním okraji města, všeobecně známého jako „Zátiší“. Park, jenž se donedávna oficiálně jmenoval Sady míru, nese od června 2017 původní název „Wiedermannův park“ a je tak opět součástí historické paměti města.
Gustav Wiedermann (*1850, †1914), jehož jméno park od roku 1914 nesl, je totiž jednou z nejvýznamnějších postav dějin Františkových Lázní. Významný architekt, radní a později starosta města byl také iniciátorem zdejšího okrašlovacího spolku, který se krom jiného zasloužil také o to, že se Františkovým Lázním dodnes přezdívá „zelená oáza klidu“.
Městské muzeum se osobnosti a dílu Gustava Wiedermanna věnuje již od letošního jara. Jeho odkazu patřila Muzejní noc v pátek 9. června i letošní historický jarmark. Staronové pojmenování a celková revitalizace Wiedermannova parku je proto skvělou příležitostí pro uspořádání navazující výstavy, která návštěvníkům muzea představí nejen osobnost Gustava Wiedermanna, ale také další zasloužilé osobnosti a významná fakta z dějin města 19. století.

Více fotografií zde: https://www.zonerama.com/ZiveChebsko/Album/3777838A IMG_4438