Na Dni otevřených dveří si zájemci prohlédli zajímavá místa přehrady

Ani letos si zájemci nenechali ujít prohlídku jindy nepřístupných míst na přehradě Skalka v Chebu. Pro přítomné, kterých letos dostavilo 130, byla připravena také komentovaná prohlídka.

Více fotografií zde: https://www.zonerama.com/ZiveChebsko/Album/3711262Na Dni otevřených dveří si zájemci prohlédli zajímavá místa přehrady

Kdo dorazil, dozvěděl se řadu zajímavostí. Třeba to, že přehrada Skalka drží prvenství – byla totiž první přehradou na Ohři na našem území. Její hráz je sypaná a materiál byl vytěžený nedaleko, na místě, kde se dnes nachází lukostřelecký areál. Celkový objem nádrže je 19,56 mil. m3 s plochou hladiny 378 ha.

„Primárním účelem Vodního díla Skalka je kompenzační nadlepšování průtoků v Ohři po profil Kadaň v součinnosti s dalším vodním dílem Jesenice. Dále potom zajištění minimálního průtoku v Chebu a částečná ochrana území pod hrází před povodněmi a likvidace následků havarijního zhoršení jakosti vody. Vedlejšími účely jsou výroba elektrické energie v malé vodní elektrárně, rekreace a provozování vodních sportů,“ uvedl Jan Bezděk, vedoucí provozu Cheb. Přehrada prošla po dobu její existence celou řadou drobných i větších oprav a investic. „Mezi nejzásadnější zcela jistě patří rekonstrukce, která byla dokončena v roce 2000, a v rámci této akce byl vybudován doplňkový hrazený bezpečnostní přeliv a malá vodní elektrárna se dvěma turbínami,“ doplnil.