Darovací trhy upozorňují na situaci nejen drobných živnostníků

V minulých dnech se v Hradci Králové uskutečnil první Darovací trh, který uspořádala Unie živnostníků a unie malých a středních firem. Tato akce měla upozornit na úbytek prodejců na tradičních trzích z důvodu zavedení EET a poukázat na postupnou likvidaci svobodného podnikání. Akce vyvolala zájem u živnostníků, podnikatelů, farmářů i pěstitelů, kterým se systém směnného obchodu zalíbil, a mnozí z nich plánují Darovací trhy ve svých městech. O tom, co je to Darovací trh, jak funguje a kdo se může zúčastnit, si Živé Chebsko povídalo s Václavem Pelclem, tiskovým mluvčím Unie živnostníků a unie malých a středních firem.darovací trhy

Co jsou to Darovací trhy? 

Darovací trh je prostor, ve kterém nedochází ke klasickému prodeji, jak jsme standardně zvyklí, ale k vzájemnému obdarování. Toto vzájemné obdarování mezi trhovcem a návštěvníkem v praxi vypadá tak, že živnostník-trhovec daruje svůj dárek (třeba produkt) a návštěvník trhovce obdaruje finančním darem v odpovídající hodnotě. Návštěvník je o podmínkách, které panují v prostoru Darovacího trhu, informován návštěvním řádem u vchodu do prostoru trhu, a vstupem vyjadřuje s těmito podmínkami svůj souhlas. Podle zkušeností z 1. Darovacího trhu v Hradci Králové na takový způsob reagují návštěvníci velice kladně a s nadšením. Dary není třeba danit, pokud jsou nabyté příležitostně a pokud hodnota nepřesáhla 15 000 Kč (dary se přitom nesčítají).

Proč organizujete Darovací trhy?

Živnostníci, kteří jsou sdružení v Unii živnostníků, organizují Darovací trhy, protože chtějí ukázat, že naše drobné podnikání i společné soužití nás všech je v podstatě likvidováno. Tato likvidace je založena na lžích, účelové interpretaci a rozdmýchávání nenávisti mezi jednotlivými vrstvami obyvatel. Vrcholem toho je zavedení EET, které je založené na presumpci viny a na absurdním tvrzení, že co živnostník, to zloděj. Již z průběžných statických ukazatelů je patrné, že slibované efekty zlepšení výběru daní, snížení podílu „šedé“ ekonomiky a také narovnání podnikatelského prostředí, jsou iluzorní a co více, vycházely nejen z naprosto chybných vstupních údajů, ale doslova ze lží. Navíc máme vážné obavy, že informace ze systému EET, které se sbíhají do jednoho místa, mohou být zneužity.

Živnostníci se nechtějí vyhýbat placení daní, ale zcela jasně říkají: nejsme zloději, odmítáme presumpci viny a kategoricky nesouhlasíme se zvláštním dohledem. Trhy bez EET lze organizovat a to tak, jak to ukazují právě Darovací trhy, které uskutečňujeme nikoliv z plezíru, ale proto, že musíme. Byli jsme k tomu donuceni. Darovací trhy jsou vzdorem. Nejen živnostníků, ale i všech svobodomyslných občanů naší země.

Jaký je jejich smysl?

Z části jsme se toho dotkli již v předchozí odpovědi. Darovací trhy organizují a uskutečňují živnostníci v dobrém úmyslu. Lidé, kteří jsou slušní, poctiví, pracovití, vychovávají své děti a mají zodpovědnost za to, co bude dál. Darovací trhy jsou VZDOREM nás všech, kteří jen nesedí, nenadávají a nečekají, protože vědí, že to za nás nikdo neudělá! Dnes jsme to my, živnostníci, zítra to můžete být jiná skupina obyvatel, koho si vládnoucí establishment vezme na mušku.

Stát, kvůli všem omezujícím zákonům a nařízením z dílny politiků, nám radost nedělá. Proto jsme se rozhodli, že si radost budeme dělat sami mezi sebou. Darovací trh, tím, že se lidé vzájemně obdarují, je vlastně takový prostor pro dělání si radosti. Někomu udělá radost, když dostane například med, vajíčka nebo cokoli jiného a jinému udělá radost, když daruje druhému trochu svých peněz.

Kdo se může trhů zúčastnit?

Darovacích trhů se může zúčastnit kterýkoliv živnostník nebo malý podnikatel, farmář či pěstitel. Z různých míst v celé republice se skoro denně objevují informace o tom, že tradiční trhy zde skončily, nebo se o tom vážně uvažuje. Zpravidla je společným jmenovatelem systém EET, to je bohužel jeden z jeho konkrétních a viditelných dopadů. Máme zájem zachovat v regionech tradiční trhy, které zejména v menších obcích patří ke koloritu společenského života. Jejich zánik by znamenal omezení pestrosti života v obci a nahnal by lidi ještě ve větší míře do hypermarketů. Živnostníci i pořadatelé trhů mají naším prostřednictvím možnost zachovat trhy, kterým jinak hrozí zánik.

Kde se v nejbližší době Darovací trhy uskuteční?

Trhy se mohou uskutečnit všude tam, kde o jejich uspořádání projeví zájem a budou-li zde dostatečně schopní a akční místní spolupracovníci. My jsme zveřejnili výzvu pro všechny živnostníky, občanské organizace a spolky i pro samotné občany, kteří se ztotožňují se stejnými pocity bezpráví a kteří mají zájem se touto formou připojit ke společnému vzdoru, k uspořádání akcí ve formě Darovacích trhů. Unie živnostníků má k dispozici realizační týmy, které jsou připraveny pomoci s organizací.

V této chvíli se připravují Darovací trhy v Letohradě, Mělníku-Chudolazech, ve velmi krátké době budou následovat ve Františkových Lázních a Chebu. Zájem o uspořádání Darovacích trhů máme evidovaný z dalších 15 míst v celé České republice a to není konečný stav.