Město šetří životní prostředí

Až na dvacet tisíc korun přišlo město Františkovy Lázně vytištění materiálů pro jednání zastupitelstva. To je však od posledního zasedání minulostí. Veškeré materiály jsou nově všem členům zastupitelstva k dispozici jen v elektronické podobě.tablet F. L. 1 na web

„Náklady na tisk materiálů byly opravdu velmi vysoké, navíc šlo o velmi neekologickou variantu,“ vysvětlil františkolázeňský starosta Jan Kuchař. „Zvlášť při jednání o rozpočtu bylo nutné vytisknout třeba i 600 stran pro každého zastupitele a další kopie pro tajemníka a archiv. Náklady pak šly do desetitisíců, a to nepočítám časově náročnou práci sekretariátu, který tištěný materiál kompletoval v 13 paré,“ podotkl.

Zastupitelé si tedy už v únoru vyzvedli tablety a na chráněném serveru si materiály mohou prostudovat. „Nákup tabletů vyšel na 80 tisíc korun. To je suma, která se nám vrátí během pár jednání zastupitelstva,“ dodal. A co víc, větší komfort přinese změna systému také pro obyvatele, kteří jednání zastupitelů sledují. „Pokud zastupitelstvo jednalo např. o nějakých pozemcích, přítomní občané nevěděli, o jaké konkrétně jde. Věděli to prakticky jen zastupitelé, kteří měli materiály. Nyní uvidí veškeré obrazové materiály všichni, kdo na jednání dorazí. Díky digitalizaci materiálů je možné cokoliv promítat na plátno,“ dodal Jan Kuchař.