Skautky a skauti z Chebu se zapojili do Čištění řeky Ohře

V sobotu 8. dubna se chebští skauti a skautky zapojili do celostátního projektu Skautský dobrý skutek. Skautské oddíly z celého Česka organizují více než osmdesát místních akcí s přínosem společnosti a chebští jsou jedni z nich. Ukazují, jak důležité je v praxi naplňovat význam skautských hodnot jako jsou zájem o okolí, pomoc ostatním a spolupráce.Skaut čištění Ohře 1

Kluci a holky ve skautských oddílech si aktivity sami plánují i realizují podle věku, vlastních možností a potřeb okolí. V Chebu se skauti zapojili 8. dubna od 09:00 do 13:00 na pravém břehu přehrady Skalka úklidu odpadků. „Víme, že mezi námi žijí lidé, kterým není lhostejné životní prostředí, a proto jsme se na některé z nich obrátili a společně se rozhodli zapojit do této akce,“ říká Jan Bednář, vedoucí střediska Dakota Cheb.

Služba společnosti je se skautingem nedílně spojena a alespoň jeden dobrý skutek denně je jedním ze základních prvků skautské výchovy. Není překvapením, že i podle průzkumu veřejného mínění agentury Ipsos je 87 procent lidí v České republice přesvědčeno, že skauting učí člověka pomáhat druhým. „Odpovědnost vůči druhým lidem a životnímu prostředí je jedním z principů, na kterém stojí skautské hnutí na celém světě. Skautským dobrým skutkem 2017 dáváme světu jasně najevo, že skauti umí spojit své síly a jsou schopni společně vykonat mimořádné věci pro své okolí,“ popisuje smysl akce Josef Výprachtický, starosta Junáka – českého skauta.skaut čištění Ohře 2

Junák – český skaut je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku. Za posledních 10 let se počet skautek a skautů v zemi zvýšil ze 40 tisíc na téměř 58 tisíc. Skauting vede k formování charakteru, přináší mladým lidem dobrodružství a partu kamarádů. Je největším hnutím mladých na světě – hlásí se k němu 50 milionů dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků ve 216 zemích světa.

Jan Bednář, vedoucí střediska Dakota Cheb

Více o skautingu na www.skaut.cz