Buď připraven! A to doslova. Skauti se zdokonalovali ve zdravotnické pomoci

Téměř dvě desítky skautů z Karlovarského kraje se rozhodly zdokonalit ve svých zdravotnických znalostech. Speciální kurz probíhal tři víkendy a pro frekventanty kurzu byly připraveny jak hodiny teorie, tak i nezbytná praxe v terénu nebo nácvik záchrany tonoucího v chebském bazénu.skauti zdravověda 1

Skautské heslo “Buď připraven!” v sobě skrývá mnoho – například, aby skaut byl připraven vždy poskytnout neodkladnou první pomoc člověku, který jí potřebuje, nebo věděl, jak se zachovat v krizových situacích, které mohou být nebezpečné pro děti ze střediska či oddílu. Proto musí mít každý vedoucí oddílu platný zdravotnický kurz. Platnost této kvalifikace je pro skauty omezena na čtyři roky. Pak je třeba si ji obnovit, oživit si znalosti a dozvědět se novinky. Letošní ročník se v Karlovarském kraji konal po dvou letech, a to na skautské základně Želva v Chebu.

„Během tří víkendů museli účastníci zvládnout první pomoc s obvazovou technikou, základy hygieny na skautských akcích, základy somatologie, farmakologie a táborové kliniky. Aby účastníci pouze neseděli u stolů, instruktoři si pro ně připravili řadu maskovacích situací, které simulovaly reálná zranění, a se kterými se mohou setkat nejen na skautských akcích.” popisuje průběh kurzu jeho garant Lenka Bednářová – Bylinka.skauti zdravověda 2

V reálném životě je totiž velký rozdíl, zda máte zkušenosti teoretické, nebo i praktické. U první pomoci to platí dvojnásob. Proto byla do zdravotnického kurzu zařazena spousta maskovacích situací – od standardních popálenin, vyvrknutého kotníku, pneumotoraxu až po simulovanou autonehodu se spoustou zlomenin, odřenin, tepenným krvácením i potřebou resuscitace poskytnutím umělého dýchání a masáže srdce. Na praktické dovednosti došlo i v samotném chebském bazénu, kde si frekventanti vyzkoušeli od samotné záchrany tonoucího přes techniky vyproštění ze sevření až po vytažení na břeh bazénu a následné poskytnutí první pomoci včetně resucitace.

Třetí víkend se nesl ve znamení zkoušek. Již v sobotu večer účastníci psali písemný test a ověřovali si své teoretické znalosti. Při vyplňování testu byla vidět na účastnících jistá nervozita. Přeci jen, odpovědět na 93 otázek za 90 minut a neudělat při tom více než 9 chyb, to je velmi náročné. Bohužel se při vyplňování testu na řadě účastníků nervozita podepsala. Takže následovaly konzultace s instruktory nad testem a ústní přezkoušení.  Neděle patřila praktickým dovednostem, mezi kterými byly zkoušeny polohovací techniky (stabilizovaná/rautekova poloha, autotransfuzní poloha), obvazové techniky (uříznuté bříško prstu, odřené koleno, zlomená ruka), táborová klinika (léčba onemocnění a péče o pacienty). Frekventanti museli u všech částí praktické zkoušky nejdříve zjistit stav postiženého a poté mu poskytnou odpovídající pomoc. Praktické zkoušky pro účastníky nebyly již takovým problémem, jako samotný test.skauti zdravověda 3

V nedělení odpoledne došlo na předávání dekretů o úspěšném absolvování kurzu zdravotníka zotavovacích akcí. Před vydáváním dekretu se dala atmosféra na skautské klubovně krájet. Ve vzduchu byla cítit nejistota. Úspěšně zakončilo kurz 14 z 18 frekventantů, kteří se nyní mohou stát zdravotníkem na skautských výpravách a táborech. Zbývající účastníky čekají ještě opravné zkoušky, kde se snad i jim podaří kurz úspěšně zakončit.

Na závěr bych chtěl poděkovat organizačnímu týmu, který bezchybně zorganizoval tento zdravotnický kurz. Kurz by se neobešel také bez mladších skautů a skautek, kteří pomáhali během samotného kurzu, ať už v kuchyni, nebo se stali simulanty při maskovacích situacích.

 

Martin Dvořák – Klix

Mediální zpravodaj KRJ