„Spiritualita Čechů anebo co Čech, to ateista?“ je téma středeční přednášky

Františkolázeňské muzeum připravilo ve spolupráci s pravoslavnou církevní obcí přednášku s názvem „Spiritualita Čechů aneb co Čech, to ateista?“. Akce se uskuteční ve středu 15. března od 17.15 hodin ve františkolázeňském muzeu. Přednášejícím bude Vít Metoděj Kout.křesťanství

Témata přednášky:

Základní termíny a statistické údaje

Tradiční křesťanská spiritualita vs. (post)moderní spiritualita

Jak tradiční křesťanské církve reagují na moderní spiritualitu

Mgr. et Mgr. Vít Metoděj Kout vystudoval pravoslavnou teologii na HTF UK a sociální práci na FHS UK. Od roku 2011 je duchovním správcem pravoslavného chrámu sv. Olgy ve Františkových Lázních. Působí jako nemocniční, hospicový a vězeňský kaplan, zároveň i jako zvolený člen výboru Asociace nemocničních kaplanů.Přednáška V. M. Kout