Minulý rok v Aši z pohledu statistiky

V loňském roce oproti předchozímu se vzrostl počet obyvatel Aše. Mezi nové občánky bylo přivítáno 128 miminek, což je o devět více než v předchozím roce. Více se dozvědí zájemci ze statistiky, kterou sestavil mluvčí ašské radnice Milan Vrbata. „Pro milovníky čísel jsem připravil přehled, týkající se srovnání let 2010, 2015 a 2016 z různých oblastí života Aše. Podklady pocházejí z výstupů jednotlivých přispěvatelů do ročenek města,“ vysvětlil mluvčí.

logo-Aše

oblast 2010 2015 2016
počet obyvatel 13 412 13 163 13 190
počet „domácích“ obyvatel 12 226
počet cizinců 964
narozeno 142 119 128
zemřelo 124 125 115
odstěhováno z Aše 250 242 260
sňatky 47 53 69
děti v MŠ 411 450 432
žáci ZŠ 1182 1242 1283
z toho do 1. tříd 193 173
klienti MěDDM Sluníčko 630 959 881
žáci ZUŠ 411 507 534
odpady celkem 6 140,2 t 5 768 t 5 626,9 t
z toho odpad směsný 4 777 t 4 516 t
elektrozařízení 47,5 t 32,6 t 83,7 t
papír 154 t 192 t 332,1 t
sklo 78 t 112 t 126,61 t
plast 76 t 86 t 119 t
kov 5 t 7 t 14,2 t
počet evidovaných psů 1308 1045 1040
pohledávky 6,6 mil. Kč 10,1 mil. Kč 12,1 mil Kč
počet bytů 214 216
počet obědů v ZŠS 138 000 150 741 162 325
počet reg. vozidel 14 590 11 282 11 986
MP – počet přestupků 1594 1676 2788
pokuty uložené MP 292 000 Kč 344 550 Kč 692 790 Kč
kasina 2 2
herny 15 8
počet VHP 286 284
prům. teplota 6,5°C 7,81°C 6,42 °C
návštěvnost bazénu 37 651 45 985
produkce medu 10,5 t 14,43 t
investice 9/178,4 mil. Kč 13/103 mil. Kč 3/23 mil. Kč
klienti peč. služby 170 osob 146 138
provoz školských zařízení 14,9 mil. Kč 17,24 mil. Kč 20,33 mil. Kč
knihovna – počet čtenářů 1352 1650 1503
muzeum zámeček návštěvnost 1437/rok 939 1027
muzeum hasič. návštěvnost 3892 3922
místní poplatek odpady 5,5 mil. Kč 6,4 mil. Kč 6,5
Návštěvnost infocentrum 18 342 19 536
místní poplatek psi 588 tis. Kč 458 tis. Kč 444 tis. Kč
MP užív. veř. prostr. 290,8 457 tis. Kč 559 tis. Kč
MP z ubytov. kapacity 108 tis. Kč 120 tis. Kč 130 tis. Kč
bioodpad 211,6 t 315,5 t
kompost. odpad celkem 760 t 944,1 t 1205,8 t