Třetí rok adresného zvaní: díky dopisům chodí na onkologickou prevenci o desítky tisíc lidí více

Projekt adresného zvaní na preventivní onkologická vyšetření zaznamenal v loňském roce vynikající výsledky. A to i přes to, že fungoval už třetím rokem a nebyla na něj tudíž upřena pozornost veřejnosti v takové míře, jako v roce 2014, kdy odstartoval. Na onkologickou prevenci díky němu loni přišlo o desítky tisíc klientů VZP více, než kolik jich k lékařům přicházelo před jeho spuštěním. Pozvánky budou klientům největší zdravotní pojišťovny chodit do schránek i letos. Obesíláni budou i ti, kdo dopis dostali už dříve, ale k lékaři přesto nepřišli.IMG_6353-malá-na-web

Účast na preventivních prohlídkách má zásadní význam pro úspěšnost léčby rakoviny. Včasné zjištění nádorového onemocnění totiž v naprosté většině případů zcela zásadně zvyšuje šanci pacienta na uzdravení. VZP na to upozorňuje mimo jiné v souvislosti se Světovým dnem boje proti rakovině, který připadá na tuto sobotu.

Největší nárůst v docházce na preventivní vyšetření, které může včas odhalit počínající nádor tlustého střeva a konečníku, zaznamenala VZP v Praze (+25,5 %) a v Karlovarském kraji (+22,2 %). Nad republikový průměr dosáhl i Středočeský kraj (+18,4 %), Liberecký kraj (+16,4 %), Kraj Vysočina (+14,7 %) a Ústecký kraj (+14,5 %).

I když absolutní údaje jsou zatím dostupné jen za prvních jedenáct měsíců loňského roku, při porovnání se stejným obdobím v roce 2013, kdy klienti pozvánky nedostávali, je patrný jednoznačný nárůst účasti na prevenci.

Porovnání účasti klientů VZP na kolorektálním screeningu

  Leden – listopad 2013 Leden – listopad 2016 Srovnání 2016/2013
Praha 30 647 38 448 125,5 %
Středočeský kraj 33 386 39 545 118,4 %
Jihočeský kraj 21 568 23 745 110,1 %
Plzeňský kraj 18 671 20 218 108,3 %
Karlovarský kraj 11 623 14 208 122,2 %
Ústecký kraj 34 703 39 735 114,5 %
Liberecký kraj 18 021 20 983 116,4 %
Královéhradecký kraj 19 647 21 134 107,6 %
Pardubický kraj 22 749 25 582 112,5 %
Kraj Vysočina 23 570 27 030 114,7 %
Jihomoravský kraj 40 576 45 483 112,1 %
Olomoucký kraj 23 133 23 941 103,5 %
Moravskoslezský kraj 27 925 29 292 104,9 %
Zlínský kraj 27 846 30 928 111,1 %
Celkem 354 065 400 272 113,1 %

 

V Pardubickém kraji pak VZP zaznamenala největší nárůst, co se týče srovnání docházky žen na mamografické vyšetření (+17,3 %). S jeho pomocí lékaři mohou zjistit, zda se ženě netvoří nádor v prsu. Druhý skončil Zlínský kraj (+12,7 %) a třetí byl Ústecký kraj (+11,2 %). Nad republikový průměr dosáhl také Středočeský kraj (+10,3 %), Jihočeský kraj (+8,9 %), a těsně Karlovarský kraj (+5,4 %).

 

Porovnání účasti klientek VZP na mamografickém screeningu

  Leden – listopad 2013 Leden – listopad 2016 Srovnání 2016/2013
Praha 35 497 36 406 102,6 %
Středočeský kraj 35 783 39 469 110,3 %
Jihočeský kraj 21 675 23 599 108,9 %
Plzeňský kraj 19 370 19 756 102,0 %
Karlovarský kraj 11 183 11 784 105,4 %
Ústecký kraj 29 461 32 761 111,2 %
Liberecký kraj 18 377 19 077 103,8 %
Královéhradecký kraj 18 453 18 805 101,9 %
Pardubický kraj 18 501 21 707 117,3 %
Kraj Vysočina 26 018 26 404 101,5 %
Jihomoravský kraj 40 538 41 212 101,7 %
Olomoucký kraj 18 169 18 130   99,8 %
Moravskoslezský kraj 26 467 24 672   93,2 %
Zlínský kraj 23 240 26 188 112,7 %
Celkem 342 732 359 970 105,0 %

 

U screeningu rakoviny děložního hrdla se čísla za loňský rok výrazněji neliší od srovnatelného období v předchozích letech. Počet prohlídek za prvních jedenáct měsíců se každoročně pohybuje nad hranicí jednoho milionu.

Celkem za celý loňský rok rozeslala VZP klientům 1 011 919 zvacích dopisů na preventivní onkologické prohlídky. Pozvánky jsou adresovány těm klientům, kteří mají na vyšetření ze zákona nárok, ale už několik let se jich nezúčastnili.

Cílovou skupinou v rámci projektu adresného zvaní jsou:

u rakoviny tlustého střeva a konečníku muži i ženy od 50 do 70 let (loni pozváno 750 215 klientů VZP)

u screeningu rakoviny prsu ženy od 45 do 70 let (loni pozváno 293 265 pojištěnek VZP)

u rakoviny děložního hrdla ženy od 25 do 70 let (loni 324 981 pojištěnek VZP)

Hranice 70 let je stanovena jen pro účely tohoto projektu – i nadále ale probíhají screeningová vyšetření bez omezení horní věkovou hranicí! Totéž se týká dolní věkové hranice u screeningu rakoviny děložního hrdla.