Přednáška zavede návštěvníky do země medvědů

V zemi medvědů aneb přírodou jihozápadní Kanady. To je název čtvrteční přednášky z cyklu „Z Chebu křížem krážem“. Přednášející Petra Schnitzerová návštěvníky zavede do krásné kanadské přírody. Akce se uskuteční 16. února od 17.30 hodin v Muzeu Cheb. Vstupné je dobrovolné.přednáška muzeum Cheb

Zooložka Petra Schnitzerová představí návštěvníkům různé tváře kanadské přírody. Příchozí navštíví divoké pacifické pobřeží s unikátními deštnými pralesy mírného pásma a staletými stromovými velikány. Vydají se do krajiny nekonečných hor s modrými jezery, ledovci, neregulovanými toky řek a hřmícími vodopády, kde dosud kralují medvědi, je možné pozorovat tah lososů nebo naslouchat tajemnému nočnímu volání potáplic.

O přednášejí: RNDr. Petra Schnitzerová, Ph.D. vystudovala systematickou zoologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, kde v letech 2000–2004 a 2008–2010 pracovala jako vědecký pracovník.  Na Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR vedla 2005–2006 Oddělení záchranných programů ohrožených druhů. Dlouhá léta spolupracovala s Ochranou fauny ČR Votice, v letech 2006–2008 zde byla vedoucí Krajského střediska ekologické výchovy. Zabývá se zejména studiem genetické variability a ekologie drobných savců a mapováním rozšíření hlodavců a netopýrů v ČR. Od roku 2009 pracuje v České společnosti pro ochranu netopýrů jako koordinátor projektů zaměřených na ochranu netopýrů, a to zejména v souvislosti s jejich v ýskytem v lidských stavbách. V minulosti se zúčastnila několika zoologických expedic, např. do Sýrie, Lybie, Iránu, Turecka, Egypta, Jordánska, Libanonu a do Keni. V posledních letech podnikla výpravy také na Kanárské ostrovy, Madeiru, Réunion, Island nebo do Kanady a Austrálie.