Přistávací dráha chebského letiště už patří městu 

Po několikaletých tahanicích se městu Cheb podařilo získat do svého vlastnictví přistávací dráhu chebského letiště.  Teď by měla na řadu přijít její oprava, protože se kvůli jejímu špatnému technickému stavu nedá využívat. Pokud vše půjde dobře, měla by být stavba dokončená do června, kdy bude letiště slavit 100 let od zahájení provozu.  Chebské letiště bylo totiž prvním v zemích Koruny české bývalého mocnářství. Chebské-letiště-se-otevřelo-veřejnosti

Přistávací dráha letiště v Horních Dvorech dosud patřila státu. Jednání o jejím bezúplatném převodu se přitom táhla několik let. „Například v posledních měsících se vše protáhlo kvůli tomu, že bylo potřeba získat vyjádření Evropské komise, zda se nejedná o takzvanou nedovolenou podporu a převod tak není v rozporu s evropskou legislativou. Jsem rád, že se po mnoha složitých jednáních konečně podařilo bezúplatný převod dotáhnout do konce,“ uvedl chebský místostarosta Pavel Hojda.

Město má přitom v rozpočtu připraveno 10 milionů korun na opravu přistávací dráhy. V současné době ji totiž nelze kvůli špatnému technickému stavu používat. „Přistávací dráha byla poničena při bombardování v závěru druhé světové války. Krátery po bombách pak sice byly opraveny, ale později se v těch místech začala letištní plocha propadat. Úřad pro civilní letectví proto zakázal její používání, takže letadla musí přistávat na sousední travnaté ploše,“ vysvětlil starosta Petr Navrátil.

„Projektovou dokumentaci již máme připravenou, ale zatím jsme nemohli žádat o vydání stavebního povolení, protože jsme nebyli vlastníkem dráhy. Po získání stavebního povolení přijde hned na řadu výběr dodavatele, aby se s opravami mohlo začít, jakmile to počasí dovolí,“ dodal Pavel Hojda.

Město by rekonstrukci přistávací dráhy rádo dokončilo do června, kdy se zde bude u příležitosti 100. výročí od zahájení provozu prvního chebského letiště konat Letecký den s mimořádně atraktivním programem. „Pokud by se to nestihlo opravit do června, letadla by pro vzlety a přistávání musela podobně jako při minulých Leteckých dnech využívat travnatou plochu. Konání letošního Leteckého dne tedy není ohroženo. Rádi bychom to ale stihli,“ poznamenal starosta.

Chebské letiště má statut veřejného vnitrostátního. Jeho provozovatelem je Aeroklub Karlovy Vary a správcem chebský Ultralight club. V současné době ho využívají především malá sportovní a turistická letadla či ultralighty. „Díky opravě přistávací dráhy bychom letiště mohli zprovoznit i pro menší dopravní či nákladní letadla,“ dodal Pavel Hojda. „Není naší ambicí, aby zde mohla přistávat velká letadla. To by znamenalo udělat extrémně vysoké investice. Určitě tedy nechceme konkurovat letišti v Karlových Varech,“ uzavřel starosta.