V Chebu se budou společně modlit křesťané z různých církví

V pátek 20. ledna se v modlitebně Církve československé husitské sejdou představitelé křesťanských sborů z různých církví podílejících se na chebské ekumeně. Smyslem je společně v modlitbě poděkovat za uplynulý rok, podělit se a inspirovat se navzájem službou, kterou jednotlivé církve pomáhají uvnitř svých sborů, ale i navenek. „Je nesmírně důležité se scházet, hovořit spolu, modlit se a pomáhat si navzájem. Křesťanství je důležitou součástí našich tradic a hodnot, křesťanské církve jsou významnými aktéry společenského, kulturního i sociálního života. Není sbor, který by se nějakým způsobem nezapojoval do pomoci potřebným,“ říká otec Metoděj Kout z pravoslavné církve.w bohoslužba pátek 1

Pozvání na tradiční lednovou ekumenickou bohoslužbu je určeno všem křesťanům, hledajícím i lidem bez vyznání. Tématem letošní bohoslužby je výzva: „Kristova láska nás nutí…“ I proto se představitelé jednotlivých sborů budou zamýšlet nad společným povoláním, vděkem, ale i úkoly, které z toho povolání vyplývají. Po bohoslužbě následuje společné občerstvení, během kterého se všichni přítomní mohou navzájem podělit o své radosti, starosti i úkoly a tak se lépe poznat. „Ostatně i k tomu nás Kristova láska nutí – abychom poznávali jeden druhého, učili se vedle sebe žít a v každém člověku poznávali svého bližního,“ dodává otec Metoděj.w bohoslužba pátek