Samostatný hospicový zákon v dohledné době nevznikne, ale je tu velká naděje, že mobilní hospice budou v systému úhrad od roku 2018

V pátek 6. ledna 2017 proběhlo jednání ministra zdravotnictví, jeho náměstků a dalších vedoucích pracovníků Ministerstva zdravotnictví na téma paliativní péče. Za poskytovatele této péče a hospice, byli na jednání pozváni Ladislav Kabelka jako předseda České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP a Robert Huneš, prezident Asociace poskytovatelů hospicové a paliativní péče.

Hospic sv. Jiří
Hospic sv. Jiří

 

Tématem jednání bylo zejména rozhodnout, zda má být problematika péče o umírající upravena zvláštním zákonem, nebo novelizací již existujících předpisů; a dále najít shodu nad představou, jak by měl vypadat systematický rozvoj péče na konci života z hlediska státní politiky. Jak po skončení schůzky řekl ministr Miloslav Ludvík, samostatný „hospicový“ zákon v dohledné době nevznikne. „Dohodli jsme se, co, kdy, kde a jak: co je hospicová péče, od kdy je to hospicová péče, kde bude poskytována a jakým způsobem budou personálně a věcně vybaveni ti, kdo ji poskytují,“ řekl ministr.

Po skončení jednání se konala tisková konference, jejíž záznam je možno shlédnout zde: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/217411058290106, shrnutí pak například zde: http://www.zdravotnickydenik.cz/2017/01/hospice-dostanou-pravni-ukotveni-na-zakon-o-dlouhodobe-a-paliativni-peci-si-ale-budou-muset-pockat/.

Dr. Kabelka po jednání prohlásil: „Toto jednání bylo zcela průlomové. Pro ČSPM znamená, že jsme dosáhli veřejného zájmu Ministerstva zdravotnictví o koncepční rozvoj paliativní péče a mobilní paliativní péče bude s jistotou v systému úhrad od roku 2018.“ To by byl skutečně výrazný pokrok, protože zatím mají v rámci pilotního programu, pracně vyjednaného v letech 2013-2014, částečnou úhradu jen některé mobilní hospice, jen pro vymezenou část svých pacientů a jen po dobu nejvýše třiceti dnů.

APHPP dále avizovala, že k modelu financování domácích hospiců, jak je nastaven v pilotním programu, představí svůj vlastní. I tato aktivita je slibná, protože by mohla představovat alternativu pro regiony s nižší hustotou obyvatelstva.

Jistota v systému úhrad, kdyby opravdu byla zajištěna od roku 2018, by pro Hospic Sv. Jiří, o.p.s. znamenala zvýšit personální kapacity zdravotních sester a lékaře. U zdravotních sester ze současných 2,2 úvazku na 5,0 úvazku a u lékaře, který slouží v současné době na dohodu o provedení práce, na 1,2 úvazku. Bylo by tedy třeba najít dalšího ochotného lékaře, který by byl schopný sloužit v mobilním hospici. Kromě výdajů na mzdové náklady se tím také zvýší výdaje na vybavení, pořízení dalšího osobního vozu, pohonné hmoty a další náklady. Jistota v systému úhrad je určitě krok dobrým směrem, ale je otázkou, jakou měrou nám pojišťovny pokryjí náklady na práci zdravotních sester

a lékařů. Doufáme, že bude pro náš hospic nastavený systém úhrad výhodnější,
než současná závislost na darech a sbírkách. Ty ovšem budou všechny hospic i nadále potřebovat pro zajištění velké části své služby, především v oblasti psychologické, sociální a duchovní.

 

Držte nám palce.

Alena Votavová, ředitelka Hospice svatého Jiří