Tříkrálová sbírka začne už za pár dní

Mnozí lidé a zejména děti mají po rozdání dárků u stromečku pocit, že Vánoce skončily. Ale to naštěstí není pravda – ještě následují dva sváteční dny vyplněné návštěvami rodiny nebo procházkami. Pro křesťany ale Vánoce končí až v neděli po 6. lednu, kdy se slaví slavnost Zjevení Páně neboli lidově svatých Tří králů.IMG_4888

K dobré věci přispívá také práce dobrovolníků, koledníků. „Dobrovolníky hledáme těžko. Nejdříve se vždy obracíme na ty, co koledovali vloni, někteří mohou, někteří letos nemohou. Tradičně nám pomáhají skauti a občas se přidá někdo zvenčí, kdo má chuť si to vyzkoušet,“ informovala ředitelka Farní charity Eva Kolafová.

Svátek Tří králů patří tradičně k příležitostem, kdy lidé mohou projevit svou štědrost a přispět do sbírky, kterou pořádá Charita Česká republika. „Sbírka trvá každoročně od 1. do 15. ledna a v té době můžeme potkávat koledníky na ulicích, v obchodech, nebo pokud máme štěstí, protože skupinek nebývá mnoho, zazvoní u našich dveří. Koledníci nevybírají jen peníze, ale také přinášejí svým zpěvem radost, rozdávají drobné dárky a na dveře těm, kdo si to přejí, píší požehnání C+M+B, což mohou být iniciály tří králů Kašpara, Baltazara a Melichara, ale také první písmena latinského výrazu Christus mansionem benedicat: Kristus požehnej tomuto domu,“ vysvětlila Eva Kolafová.

Místní podíl ze získaných prostředků půjde stejně jako v předchozích letech na služby Diecézní charity zde v Chebu, na službu Farní charity Cheb a na službu Hospice Sv. Jiří.

V souvislosti se sbírkou se také koná v Chebu řada doprovodných akcí, a to třeba v pátek 6. 1. 2017:

  • ve 12:00 hodin na náměstí Krále Jiřího na starostenskou polévku, kterou budou rozdávat představitelé města
  • v 17:00 hodin do chrámu sv. Mikuláše a Alžběty, kde bude slavnostní mše svatá a
  • v 18:00 hodin zde bude uděleno požehnání koledníkům a dobrému průběhu sbírky a velkým lákadlem zejména pro návštěvníky s dětmi bude tříkrálový příběh ztvárněný Staroplzeneckým Živým Betlémem.

Hlavním koledovacím dnem v obcích na Chebsku bude sobota 7. ledna 2017, kdy bude v ulicích k vidění koledníků nejvíce, ale sbírka bude pokračovat až do neděle 15. ledna.

„V sobotu 14. ledna 2017 v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty bude od 15:00 hodin milou příležitostí k rozloučení se s vánoční dobou koncert chrámového sboru, který bude konat na podporu sbírky a jako poděkování pro všechny koledníky a pomocníky a veřejnost na něj srdečně zveme,“ podotkla.

Pokud chcete vědět ještě něco víc, pište na: charita@farnostcheb.cz nebo volejte na: 731 619 729. 

„Tak nám držte palce, ať se i letos sbírka vydaří a přinese radost a požehnání dárcům, koledníkům i těm potřebným, kvůli kterým se koná,“ dodala ředitelka chebské farní charity.