Střelnice prodána, mělo by z ní být kasino

Zachránit budovu, dominující Hlavní ulici. To je smyslem snažení ašské radnice, která už řadu let hledá využití pro bývalou restauraci Střelnice. Nyní je proces hledání u konce. Objekt za 10,4 miliónu korun před několika dny koupila společnost Autogejms KOMBO z Uherského Brodu. Předpokládá se, že nový majitel Střelnici zrekonstruuje a bude zde provozovat kasino.Aš Stťelnice

„Jsem rád, že se obchod podařil. Sami bychom takto velký objekt nebyli schopni z rozpočtu města zrekonstruovat a ani smysluplně využívat. Zbourat Střelnici, která je pro mnohé starší občany Aše pořád srdeční záležitostí, jsme nechtěli,“ uvedl starosta Aše Dalibor Blažek.

Střelnici Aš získala převodem od Hotelů a restaurací Cheb na počátku 90. let. Tehdejší zastupitelstvo budovu zakrátko prodalo. Nový vlastník sice začal s celkovou opravou a mohutně tu investoval, ale firma se časem rozdělila na dvě části a Střelnice se stala předmětem soudního sporu. Začalo tak období jejího chátrání, které trvá prakticky dodnes.

Další majitel, vietnamský podnikatel, zamýšlel budovu odstranit a místo ní a na přilehlém parkovišti postavit supermarket. Zastupitelstvo města tehdy rozhodlo o odkoupení Střelnice za 5 miliónů korun. Vznikl projekt Domu česko-německého přátelství a spolupráce, na jehož realizaci jsme žádali o evropskou dotaci. Ta nebyla přiznána, zřejmě i kvůli tomu, že cena za opravu budovy včetně vybavení byla vyčíslena na 164 milióny korun. Určitou šancí pak byl zájem strategického partnera o vstup do projektu. Ten ale poté, co vyčíslil roční ztrátu z provozu budovy ve výši 3 miliónů korun (zejména za energie), od záměru ustoupil. Nemovitost město následně prodalo své společnosti TEBYT AŠ, která se stará o nebytové prostory, byty města a ostatní nemovitosti.

Další krokem pak byla snaha společnosti TEBYT Střelnici předat do dlouhodobého pronájmu (na 20 let), investorovi, který budovu zrekonstruuje. Ale ani to ke kýženému cíli nevedlo. Proto bylo orgány města rozhodnuto o prodeji, který byl v těchto dnech úspěšně dokončen, a budovu pro sebe získala uvedená uherskobrodská společnost.

Na přiložených snímcích je stav Střelnice z období před cca 10 lety.Autor: MěÚ – Aš