Od ledna do září 2016 vyplatila ČSSZ exekuce z důchodů v hodnotě téměř 1,5 mld. korun. Je to přibližně stejná částka jako za celý rok 2014

Jestliže za celý rok 2014 činila částka vyplacená věřitelům z exekučních srážek na důchody přesně 1 527 884 tisíc korun, letos Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) podobně vysokou sumu vyplatila věřitelům již od ledna do září. Exekuce z důchodů totiž jen za těchto devět měsíců dosáhly výše 1 468 137 tisíc korun. Vyplývá to z údajů ČSSZ.OLYMPUS-DIGITAL-CAMERA

Částky, které ČSSZ poukazuje věřitelům poštovní poukázkou nebo na účet, se rok od roku zvyšují. V roce 2014 činila vyplacená částka z exekučních srážek z důchodových dávek – důchody starobní, invalidní a pozůstalostní – zhruba 1,53 mld. korun. O rok později, v roce 2015 bylo věřitelům vyplaceno 1,84 mld. korun. A jen letos věřitelé od ledna do září od ČSSZ inkasovali zhruba 1,47 mld. Kč.

 V září dlužil každý 34. důchodce. Průměrná výše exekuce činila 1 910 Kč

Ze statistik dále vyplývá, že v září 2016 mělo nařízenou exekuci na některý z důchodů, který vyplácí ČSSZ, celkem 84 748 důchodců. Průměrná výše exekuce „zadlužených“ klientů ČSSZ v tomto měsíci činila 1 910 korun, průměrný věk „dlužníků“ byl 61 let. Na konta věřitelů v měsíci září 2016 odešlo téměř 166 milionů korun.

ČSSZ k září 2016 nerealizovala exekuci u téměř 46 000 důchodů pro jejich nízkou výši, důchod dlužníků nedosahoval tzv. zabavitelné výše.

Moravskoslezský kraj „na špici“

V září bylo nejvíce exekuovaných důchodců v Moravskoslezském kraji, celkem 11 816, rovněž průměrná exekuční srážka byla v tomto kraji nejvyšší – dosáhla 2 349 korun. Naopak nejméně důchodců s exekucí bylo v září v kraji Vysočina – 2 946 (průměrná výše exekuce činila 1833 korun). Nejnižší průměrná exekuční srážka byla věřitelům v září poukázána z kraje Karlovarského a to ve výši 1 724 korun (v kraji bylo 3 506 důchodců s exekucí).

Ze zkušeností ČSSZ vyplývá, že převážně ženy v důchodovém věku řeší pohledávky za své dospělé děti, kvůli kterým se samy zadlužily. Nemění se ani trend, kdy lidé již do důchodu odcházejí s dluhem nebo více dluhy, které jim vznikly a „narostly“ ještě v aktivním věku. Jde o případy neplacení poplatků spojených s bydlením, tj. dluhy na nájemném, za odvody do fondů oprav, za vodné, stočné nebo plyn a elektřinu, ale i za televizi, internet, či mobilní telefon apod.

Má-li žadatel o důchod exekuci nebo je-li v insolvenci, je vhodné k žádosti o důchod předložit i tzv. exekuční příkazy, v případě insolvence sdělit spisovou značku. Praxe ukazuje, že klienti si to neuvědomují, za dluhy se stydí či je nechtějí přiznat. Toto jejich jednání však zpravidla ovlivní délku řízení žádosti, která se může prodloužit.

Povinnost provádět exekuční srážky z důchodu ze zákona přebírá ČSSZ od zaměstnavatelů. Při zpracovávání důchodové agendy nadále platí, že stoupá časová náročnost zpracování dávek zatížených exekucemi.

Stoupá počet exekucí z nemocenských dávek