Cenu sociálních služeb získala sociální pracovnice z Chebu

Národní cenu sociálních služeb 2016 obdržela Soňa Škvareninová z Chebska. Ocenění získala za svou dlouhodobou dobrovolnickou práci. Vyhlášení výsledků se uskutečnilo 15. Listopadu na Novoměstské radnici v Praze.ocenění a

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Diakonie ČCE pořádali 3. ročník celostátního ocenění – Národní cena sociálních služeb 2016.  Celá akce se koná s cílem veřejně vyzdvihnout záslužnou a ne zcela doceněnou práci. „Každá pečovatelka, která dělá svou práci svědomitě, pečlivě a s láskou, si zaslouží naše uznání a obdiv,“ říká Petr Haška, ředitel Diakonie ČCE. „Chceme tímto oceněním upozornit na poslání i zásluhy těchto pracovníků, vyjádřit jim vděčnost a motivovat je k další práci pro ty nejpotřebnější,“ doplňuje Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Jednou z finalistek Národní ceny byla také sociální pracovnice Hospice Sv. Jiří, o.p.s. Soňa Škvareninová, DiS. za svou dlouhodobou dobrovolnickou práci, kdy ve svém volném čase dojížděla do rodin, kde pomáhala pečujícím osobám s péčí o umírajícího, dále se podílela na fundraisingu hospice. Za rozhodnutím stát se sociální pracovnicí stála touha po tom, aby měla možnost udělat víc pro své klienty. Motorem v její práci je vědomí, že její práce má smysl. Řídí se heslem: Úsměvem nikdy nic nezkazíš.