Na vojenském hřbitově v Podhradu si připomněli památku zesnulých vojínů

Vzpomínková bohoslužba za zesnulé zajaté vojíny z I. světové války se konala v pátek 11. 11. 2016 v 11:11, v den památky válečných veteránů a konce I. světové války, na vojenském hřbitově v Podhradu u Chebu.

Zajatecký tábor v Podhradu byl postaven roku 1915 a svému účelu sloužil až do roku 1918, kdy došlo k uzavření brestlitevského míru a začal postupný návrat internovaných vojáků do jejich vlasti. V táboře bylo uvězněno až 10 000 vojáků ruské, italské a srbské národnosti. Jedinou památkou po zajateckém táboře je právě zajatecký hřbitov, kde odpočívá 691 vojáků, kteří zemřeli v průběhu zajetí. Na hřbitově lze dodnes nalézt původní žulové pomníky, z nichž největší je pravoslavný kříž a muslimský monolit ve formě turbanu.

Pořadatelem pietní vzpomínkové bohoslužby na válečném hřbitově je každoročně Pravoslavná církevní obec ve Františkových Lázních. Bohoslužba za zesnulé vojíny se koná tradičně v čas, kdy bylo vyhlášeno příměří, tedy v 11:11. Bohoslužby se účastnil mimo duchovního z Františkových Lázní také duchovní mariánskolázeňského pravoslavného chrámu sv. Vladimíra protopresbyter Josef Hauzar se svými věřícími. Mezi čestné hosty se již tradičně řadí také zástupci Československé obce legionářské a Českého svazu bojovníků za svobodu. Za Československou obec legionářskou se zúčastnili pan Jan Držmíšek, předseda Jednoty Cheb, a paní Eva Krejčová. Za Okresní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu v Chebu se zúčastnila místopředsedkyně paní Milada Marková a člen výboru pan Pavel Bača.

Během bohoslužby se duchovní pomodlili za pokoj zde pochovaných vojínů a posvětili tzv. kolivo, tradiční pokrm připravovaný na památku zesnulých, ze kterého všichni přítomní na závěr okusili. Otec Metoděj, duchovní správce pravoslavné církevní obce ve Františkových Lázních, k akci dodává: „Ti vojáci zde byli pochováni jako nepřátelé, přijde mi důležité si připomínat, že na mnoha místech v zahraničí jsou analogicky pochováni i naši vojáci. Tím hlavním poselstvím je, že v žádné válce proti sobě nebojují anonymní vojska světových mocností, ale konkrétní lidé s osobními příběhy. Přicházíme sem říci: Už nejste nepřátelé, jste naši, spojeni s touto zemí, odpočívejte v pokoji.“ V průběhu bohoslužby byla vystavena na pravoslavném pomníku ikona sv. Mikuláše, kterou chrámu sv. Olgy ve Františkových Lázních darovali vojáci navrátivší se z I. světové války.

Zpěv zajistil sbor chrámu sv. Olgy ve Františkových Lázních pod vedením mátušky Marty Koutové.

Více fotografií zde: https://www.zonerama.com/ZiveChebsko/Album/2380644