Konference „Doma je doma až do posledního okamžiku“

Konference „Doma je doma až do posledního okamžiku“ se uskutečnila 11. října od 10:00 do 16:00 v Krajské knihovně v Karlových Varech. Pořadateli konference byl Hospic Sv. Jiří, o.p.s., který poskytuje služby mobilního hospice nevyléčitelně nemocným na Chebsku, a Domácí hospic Motýl, který slouží na Sokolovsku.

Cílem organizátorů bylo přiblížit účastníkům konference práci členů multidisciplinárního týmu v mobilním hospici prostřednictvím profesních rolí, a to z pohledu lékaře, zdravotní sestry, psychologa, duchovního, sociální pracovnice, dobrovolníka a poradkyně pro pozůstalé.

Záštitu nad konferencí převzal poslanec PhDr. Zdeněk Soukup a místostarostka města Cheb Mgr. Daniela Seifertová, která se konference účastnila osobně a pronesla úvodní řeč.

Celkem konferenci navštívilo 82 účastníků z řad studentů, pracovníků domova pro seniory, domácí péče, mobilních i lůžkových hospiců, lůžek následné péče a z řad veřejnosti. Jsme moc rádi, že podle hodnotících dotazníků byli účastníci s konferencí spokojeni a doufáme, že se podaří obdobnou konferenci zorganizovat i v příštím roce.

Naše poděkování patří Cantina Nostress za poskytnutí občerstvení na konferenci zdarma a Bohušovické mlékárně za darování občerstvení a prezentaci jejich produktů při konferenci. Samotnou konferenci by nebylo možné realizovat, kdyby nepomohli studenti Střední zdravotnické školy v Chebu, kterým patří náš velký dík.

Za Hospic Sv. Jiří Alena Votavová