Policisté prezentovali v Chebu projekt – Zebra se za tebe nerozhlédne

Třetí zářijový víkend v Chebu patřil železničářům a policisté Národního dne železnice využili k tomu, aby prezentovali svoji práci a předvedli svoji moderní techniku:  čtyřkolku, dopravní vozidlo kynologické služby, dopravní vozidlo v civilním provedení, ale také ukázali zájemcům výstroj člena pořádkové jednotky a u preventivního stánku si mohly děti vyzkoušet znalosti z dopravní výchovy a znalost dopravních značek.

Celorepublikový projekt „Zebra se za tebe nerozhlédne“ je zaměřený na chodce zejména děti, které jsou jedněmi z nejzranitelnějších účastníků silničního provozu.

„V rámci tohoto projektu zrealizovalo Policejní prezidium ČR ve spolupráci se Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra ČR v letošním září tour tří koncertů Maxim Turbulenc, kteří přijeli i do Chebu.  Hudebníci z této kapely se k projektu na bezpečnost dětí v silničním provozu připojili a svými aktivitami i tematicky zaměřenými písničkami dávají svým fanouškům jasný vzkaz, aby se každý choval na silnici, ale i chodníku, ohleduplně a bezpečně nejen sám k sobě, ale i k ostatním. Jejich písničky s dopravní tématikou nenechaly žádné dítě ani dospělého v klidu,“vysvětlila policejní preventistka Zdeňka Papežová.

„Tento interaktivní a netradiční způsob prezentace problematiky bezpečnosti silničního provozu si také klade za cíl, aby se o bezpečnosti v dopravě více mluvilo, a to zejména v souvislost s dopravní výchovou na školách, která v současné době není kontinuální a dostatečná,“ dodal Tomáš Lerch, ředitel služby dopravní policie, který do Chebu přijel s celorepublikovou koordinátorkou prevence kriminality Zuzanou Pidrmanovou z oddělení tisku a prevence Policejního prezidia.