Na severozápadě Čech v Krušných horách se objevují i vlci

Na severozápadě Čech v Krušných horách se objevují i vlci

Po Kokořínsku, Broumovsku, Frýdlantsku, Jeseníkách či Šluknovském výběžku se letos téměř po dvou stech letech (poslední záznam o výskytu vlka v Krušných horách je z roku 1825) podařil potvrdit výskyt vlků i v oblasti Krušných hor. V předchozích několika letech se tu vlci sporadicky objevovali, zejména v zimních měsících. Nálezy stop či jednotlivá hlášení o výskytu se ale nepodařilo exaktně ověřit. Jednalo se pravděpodobně pouze o migrující jedince. První potvrzené zjištění lze tedy datovat až do letošního roku, kdy v oblasti Abertam došlo k opakovanému stržení ovcí.vlk

Ilustrační fotografie: Vlčata na Broumovsku, léto 2016. Snímek z fotopasti Hnutí Duha

Není zatím jasné, kolik vlků se ve zdejší krajině trvale vyskytuje, to prokáže až další průzkum území. Znovuosidlování pohraničních pohoří však potvrzuje trend návratu těchto dříve vyhubených šelem do české krajiny. Vlci pocházejí pravděpodobně z německo-polského pomezí, z oblasti Lužice. Odhaduje se, že vlků tam žije více než stovka.

Škody na pasoucích se hospodářských zvířatech vyplývají zejména z jejich nedostatečné ochrany. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les, proto chovatelům nabízí poradenství a také součinnost při zjištěných škodách. Pokud šelmy způsobí škody na hospodářských zvířatech, mají farmáři podle zákona nárok na finanční kompenzaci.

„Vlci jsou pro krajinu důležití. Jsou výborní lovci a mohou tak pomáhat regulovat přemnožená divoká prasata a jeleny, kteří způsobují značné škody zemědělcům i lesníkům. Velké šelmy si ke své obživě přednostně vybírají slabé a nemocné kusy a zvyšují tak kondici populace volně žijících jelenů, srnčí, muflonů i divokých prasat. Jsme v kontaktu s krajským úřadem, příslušnými obecními úřady i hospodáři. Právě pro ně připravujeme na 19. září 2016 besedu o životě těchto šelem a ochraně hospodářských zvířat,“ říká Vít Tejrovský z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionálního pracoviště Správa CHKO Slavkovský les.

„Chovatelům doporučujeme, aby svá hospodářská zvířata (zejména ovce, kozy či mladý skot) hlavně na noc řádně zabezpečili, tedy umístili je například do pevného objektu nebo do vyšší, případně dvojité ohrady v blízkosti domu. Klasickou a osvědčenou ochranou hospodářských zvířat na pastvině je trvalá přítomnost velkého pasteveckého psa u stáda – vyplatí se zejména při chovu většího počtu ovcí nebo koz. Zkušenosti z německé Lužice či Beskyd ukazují, že škodám je možné předcházet,“ dodává Miloš Holub z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionálního pracoviště Správa CHKO Slavkovský les.

Ilustrační fotografie: Vlčata na Broumovsku, léto 2016. Snímek z fotopasti Hnutí Duha